Du er her:

På ville veier: Webinar om motorveibygging, natur og klima

Tid: 09.06.2020 kl. 19:00-20:15

Sted: Webinar

Store motorveiutbygginger truer natur og klima. Vi trenger gode diskusjoner om bedre løsninger.

Tirsdag 9. juni kl. 19.00–20.15 avholder Naturvernforbundet et webinar om motorveibygging. Webinaret retter seg mot alle som ønsker å lære litt om utfordringene natur- og miljøvernere landet rundt opplever med stadig nye planer om motorveiutbygging, ikke minst fra Nye Veier AS, som vil bygge masse motorvei, også på strekninger med lav trafikk og god standard fra før. Hva er konsekvensene for natur og klima? Er slike veier bra for samfunnet, eller fins det bedre løsninger? Hvordan jobber Naturvernforbundets folk med de konkrete sakene?

Arrangementet strømmes her, gratis og uten registrering av noe slag (og det er heller ikke nødvendig å være registrert på Facebook):
https://www.facebook.com/naturvernforbundet/live_videos/

(NB! På tidligere arrangementer er vi blitt utsatt for phishing-angrep, det vil si at det dukker opp lenker til andre sider som er svindel. IKKE klikk på disse lenkene, og IKKE gi fra dere kredittkortinformasjon! Alle våre webinarer er gratis.)

Om du ikke har anledning til å få med deg webinaret direkte, kan du se et opptak på Naturvernforbundets Youtube-konto i ettertid.

Her er informasjon om arrangementet på Facebook, som gjerne må deles:
https://www.facebook.com/events/275624930248922/


Program

19.00–19.05: Velkommen og kort innledning (Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet)

19.05–19.15: Hva er hovedutfordringene med veipolitikken i dag, sett fra Naturvernforbundets ståsted? (Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet)

19.15–19.30: Velger vi riktige utbyggingskonsept i et samfunnsøkonomisk perspektiv? (Morten Welde, forsker på Concept-programmet, NTNU)

19.30–19.55: Utfordrende utbyggingsplaner – et par eksempler. Tom Skauge i Naturvernforbundet Hordaland snakker om Hordfast. Og vi får et tilsvarende innlegg fra Jørgen Ubisch i Naturvernforbundet i Arendal om E18 på Sørlandet. Innlederne sier litt om hva som er problemet, og hvordan Naturvernforbundet jobber for å endre planene

19.55–20.05: Nils Aage Jegstad, stortingsrepresentant og medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen, sier litt om regjeringens politikk og kommenterer foregående innledninger

20.05–20.15: Oppklarende spørsmål. Avslutning