Du er her:

Sannheten om norsk oljeforvaltning

Tid: 28.10.2020 kl. 19:00-19:45

Sted: Webinar på Facebook

Webinar i forbindelse med klimasøksmålet, arrangert av Naturvernforbundet.

Forvaltningsplanene og det norske lovverket skal sikre en helhetlig og bærekraftig forvaltning av havområdene våre og bidra til at oljevirksomheten på norsk sokkel blir drevet på en forsvarlig måte. Faglig og kunnskapsbasert forskning skal ligge til grunn for beslutningene som tas i forvaltningen. Men skjer det egentlig i praksis?

I løpet av de siste 15 årene har vi sett en alvorlig svekkelse av miljøforvaltningen i Barentshavet, på bekostning av de viktige naturverdiene våre. I en del tilfeller kan det se ut til at regelverket har blitt skreddersydd oljeindustriens ønsker heller enn at oljeindustrien må tilpasse seg. Stadig vekk dukker det opp nye eksempler på at oljeselskapene slipper unna krav og bestemmelser på norsk sokkel.

I dette webinaret vil Helga Lerkelund gi deg en innføring i noen av disse eksemplene og vise hvordan oljeforvaltningen drives i praksis!

Helga Lerkelund er fagrådgiver i Naturvernforbundet og har fulgt norsk oljeforvaltning i mer enn ti år.

Se webinaret her!