Du er her:

Seminar om motorveibygging

Tid: 02.02.2022 kl. 18:00-21:00

Sted: Vormsund i Nes i Viken - og digitalt

Naturvernforbundet arrangerer sammen med Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Akershus og i Innlandet et seminar om natur- og miljøkonsekvensene av motorveibygging og alternativer til dagens politikk. Målgruppa for seminaret er folk rundt i hele landet som er opptatt av en grønnere veipolitikk.


Under første del av seminaret blir det generelle faginnledninger, og det blir deretter kortere innledninger fra aktive som jobber med veisaker rundt i landet. Vi får også en sekvens om utbedring av dagens vei som alternativ til ny utbygging. Seminaret avholdes fysisk på Vormsund i Nes kommune i Viken, men hele møtet strømmes for å kunne nå ut til mange. Siste del av seminaret fokuserer mest på E16-planene mellom Kløfta og Kongsvinger, siden det er Naturvernforbundets lag i Nes som er lokalt vertskap, men også den delen har nasjonal relevans. Vel møtt digitalt eller fysisk.

Lenke til program med informasjon om digital deltakelse.

Lenke til Facebook-invitasjon.