Du er her:

Skogtreff 2022 - bli med å redde skogene

Fra 07.10.2022 kl. 18:00 til 09.10.2022 kl. 12:00

Sted: Søstrene Storaas hotell, nær grensen mellom Kongsberg og Notodden

Naturvernforbundets skogutvalg arrangerer skogtreff med temaet "bli med å redde skogene", skogtreffet er et arrangement som vi håper skal bli et årlig høydepunkt for alle naturvernere som er opptatt av skog.

Flatehogst ødelegger karbonlagre og levestedet for mange arter

Flatehogst ødelegger karbonlagre og levestedet for mange arter.

Hogstene i norske skoger er større og mer brutale enn noen sinne. De siste naturskogene meies ned. Bevilgningene til vern er ikke i stand til å redde de verdifulle skogene, og det er ikke de mest verdifulle områdene som vernes. Samtidig er det en sterkt økende interesse for skog, det samme er etterspørselen etter et alternativt skogbruk, der flatehogst unngås. Kunnskapen om skog og klima tilsier at vern av skog, alternative hogstmetoder og å la skogen bli eldre er blant de mest effektive klimatiltakene vi kan foreta. 

Å ta vare på de siste naturskogene og få til en omstilling av skogbruket til mer naturvennlige metoder er helt nødvendig, skal vi redde naturmangfold og klima. Skogtreff 2022 vil sette begge disse hovedtemaene dagsorden, i tillegg til å diskutere hvordan vi kan oppnå en bedre skogforvaltning.

Arrangementet foregår i umiddelbar nærhet til Follsjåområdet med helt unike naturverdier, men hvor kampen om bevaring har vært på det hardeste de siste årene.

Alle skoginteresserte naturvernere er invitert!

 

Praktisk informasjon
Dato: 7.- 9. oktober 2022
Sted: Søstrene Storaas hotell, nær grensen mellom Kongsberg og Notodden

Kostnader: 

  • Deltakeravgift på 3 000 kroner per person (dekker overnatting og mat - 2 dagers helpensjon)
  • Reise ordnes og betales av deltaker. 
  • Vi oppfordrer interesserte om å søke sitt lokal- eller fylkeslag om å dekke hele eller deler av deltakeravgiften og reisen. 

Transport: 
Hotellet har dårlig tilgang med offentlig kommunikasjon. Vi tar derfor sikte på samordning/samkjøring for deltakerne fra Kongsberg.

Siden hotellet er lite tilgjengelig med offentlig kommunikasjon, og vi trenger å være mobile på befaringen lørdag, satser vi på samkjøring med biler. De som har tilgang til bil opplyser dette – og hvor mange plasser som er tilgjengelig – ved påmeldingen.

Vi satser på å møtes for felles avreise ved Kongsberg stasjon fredag kl 1700.

 

Påmelding
Påmelding gjøres innen 11. august på e-post til Gjermund Andersen, gjermund@noa.no

Kontakt
Leder av skogutvalget, Gjermund Andersen
E-post: gjermund@noa.no
Mobil: 952 26 402

 

Program

Fredag - Tema: Skogvern
Kl 18: Middag
kl 19: Sigmund Hågvar: Biomangfold i skogen, vern og behov for store områder.
kl 20: Geir Hardeng: Frivillig skogvern – fra fremgang - til stillstand
kl 21: Premiere på Trillemarkafilmen av Øystein Engen

Lørdag - Tema: Skogbruk og befaring
kl 09: NN: Flatehogstskogbruket – en innføring
kl 10: Ketil Skogen: Norsk skogforvaltning
kl 11: Befaring i det internasjonalt viktige Follsjåområdet, inkl. skoglunsj
kl 17: Middag
kl 18: Gjermund Andersen: «Nytt skogbruk!» - om behovet og mulighetene for et fleralderskogbruk
kl 19: Mikkel Soya Bølstad kåserer. 
(Mikkel er forfatter av boka «I skogens dype, stille ro: jakten på den norske urskogen»)

Søndag - Tema: Videre skogarbeid: strategier og tiltak
kl 09: Bidra til å sette deltakerne i stand til å utvikle eget arbeid med skogtemaet
Innkl. innføring i skogutvalgets tanker om videre arbeid, skrivetrening og arbeidsgrupper på tema deltakerne ønsker å jobbe videre med.
kl 12: Lunsj og hjemreise