Du er her:

Trenger Norge et faglig og uavhengig klageorgan for miljøsaker?

Tid: 27.09.2017 kl. 15:00-18:00

Sted: Fritt Ords lokaler, Uranienborgveien 2

Foreningen Grl. § 112 og Naturvernforbundet inviterer til debatt om jussens rolle i beskyttelsen av miljøet. Hvor langt kommer vi med dagens lovverk, har miljøet rettsikkerhet? Er det behov for et uavhengig klageorgan eller en miljødomstol i Norge?

Program

15.00 – 15.10 Velkommen
Ordstyrer Torgeir Vestre, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom og styremedlem i Foreningen Grl. § 112 ønsker velkommen og gir en kort oppdatering om klimasøksmål Arktis.

DEL 2: Hva kan vi gjøre med det lovverket vi har?

15.10 – 16.30
Denne delen vil ta for seg potensialet, men også utfordringene som ligger i dagens regelverk: Lovverket er fragmentert, forvaltningen er sektorisert og har stort skjønn til å avveie ulike interesser slik de finner det best. Hvordan angriper man beslutninger man er uenige i? Hvordan kan miljøbevegelsen bruke jussen som verktøy, og er det hensiktsmessig å gjøre det?

15:10-15:30 Korte innlegg fra:
- Naturvernforbundet v/ Generalsekretær Maren Esmark, kraftlinjesaken og oppdrett i Alta
-Greenpeace v/ leder Truls Gulowsen, borretillatelser i Barentshavet
- Sabima v/ rådgiver Anne Breistein
- JussBuss om bakgrunnen for opprettelsen av miljørettsgruppa

15:30-15:50
- Innlegg fra Ole Kristian Fauchald, professor, Institutt for offentlig rett, UiO.
- Nikolai Winge, førsteamanuensis, Institutt for offentlig rett, UiO.

15:50-16:30
- Samtale mellom de som har holdt innlegg, samt spørsmål fra salen.

16.30-16.50 Pause med lett servering

DEL 2: Trenger vi et faglig uavhengig klageorgan?

16.50 – 18.00
I denne delen av seminaret vil vi drøfte om Norge trenger en egen miljødomstol eller et eget klageorgan for miljøsaker slik man har i Sverige og Danmark. I Norge er det høye kostander ved å bringe saker inn for domstolene og kretsen av aktører med rettslig klageinteresse er begrenset. Er dette i strid med Århuskonvensjonen, EØS-avtalen eller Grunnloven? Hva vil være gode løsninger for Norge? Panelsamtale mellom representanter for miljøorganisasjonene og juseksperter.

Ordstyrer: Agnes Lindberg, varastyremedlem i Foreningen Grl. § 112.

16:50-17:10
Innledning av Nikolai Winge, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett.

17:10-17:55 Paneldebatt
- Benedikte Høgberg, professor ved Institutt for offentlig rett, UiO.
- Hans Petter Graver, professor ved Institutt for privatrett, UiO.
- Ole Kristian Fauchald, professor ved Institutt for offentlig rett, UiO.
- Nikolai Winge, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, UiO.

Alle deltakerne får fem minutter innledningsvis for å redegjøre for sitt syn, før det åpnes for debatt og spørsmål fra salen.

Avslutning
Avslutning ved Lise Marie Sundsbø, styremedlem i Foreningen Grl. § 112/Concerned Students.

Vi tar forbehold om mulige endringer i programmet.