Du er her:

Ulvedemonstrasjoner over hele landet

Tid: 12.01.2019 kl. 13:00-14:00

Sted: Oslo, Fredrikstad, Elverum, Trondheim, Bergen, Kristiansand

Folkets markering for ulvene - Stopp Utrydningspolitikken!

NOAH - for dyrs rettigheter arrangerer sammen med flere andre organisasjoner demonstrasjoner for ulven over hele landet. Ulvesonen utgjør bare 5% av Norge. Utenfor denne sonen er det blitt nulltoleranse for ulvens eksistens. Når det nå også åpnes for skyting av en hel familieflokk innenfor denne snevre sonen, er det et skandaløst signal til verdenssamfunnet om at Norge ikke tar vern av truede dyr på alvor. Å skyte denne flokken, tjener intet annet formål enn å tilfredsstille de som ønsker færrest mulig ulv i Norge. Det er ingen hjemmel i Bernkonvensjonen for å redusere antallet av en kritisk truet art på grunnlag av at noen misliker arten.

Byer:

Oslo v/ Eidsvolls plass klokken 13:00
https://www.facebook.com/events/705450416507612/ 

Fredrikstad - v/Rådhuset klokken 13:00
https://www.facebook.com/events/2269715289939532/

Elverum - v/Rådhusplassen klokken 13:00
https://www.facebook.com/events/283388405693463/

Trondheim - v/Tordenskioldsparken klokken 13:00
https://www.facebook.com/events/335197630652335/

Bergen: - v/Torgallmeningen klokken 13:00
https://www.facebook.com/events/608494709600278/

Kristiansand - v/Øvre torg klokken 13:00
https://www.facebook.com/events/2321601658070827/

Helsinki - v/den Norske Ambassaden, fredag 11.01 klokken 15:00
https://www.facebook.com/events/378016309625708/