Du er her:

UTSATT Lederseminar for tillitsvalgte

Fra 25.01.2020 kl. 10:00 til 26.01.2020 kl. 14:30

Sted: Hotell Bastion, Skippergata 7, Oslo

Dette seminaret er utsatt. Ny dato for seminaret er 7.-8.november 2020.

Naturvernforbundet inviterer til lederseminar for tillitsvalgte. Seminaret er et glimrende møtepunkt mellom tillitsvalgte i organisasjonen, der dere kan dele erfaringer og få inspirasjon fra andres arbeid. Vi håper at du har lyst og mulighet til å være med! 

Programmet er bygget opp under to hovedtemaer: Verving og aktivisering, og praktisk drift av lokallaget. Under verving og aktivisering vil vi og ha foredrag om hvordan vi kan bruke konkrete saker smartere for å rekruttere og aktivere medlemmer, deriblant vil vi ha innledninger om marin forsøpling, utfasing av fossil energi i Norge og vindkraft

I 2019 hadde vi et tilsvarende seminar, og du Her kan du finne presentasjonene fra seminaret i 2019.