Du er her:

Vassdragstreff

Fra 07.09.2018 til 09.09.2018 kl. 23:59

Sted: Aurland, Sogn og Fjordane

Vassdragstreff i Aurland med fokus på utbyggingsplaner i det vernede Flåmvassdraget.

Flåmselva. Foto electriksheep

Flåmselva. Foto electriksheep.

Program

Fredag 7. september

Innlosjering

19.00: Middag

Lørdag 8. september

10.00: Åpning ved ordfører Noralv Distad, Aurland kommune

10.05: Velkomst, presentasjon av lokalt vertskap og praktiske opplysninger.
           Silje Ask Lundberg og Bjørn Vike

10.15: Bildefremvisning.
           Anders Fretheim og Bjørn Vike

10.35: Betydningen av vassdragene i norsk natur
           Øystein Dahle, tidligere styreleder i Den norske Turistforening

10.55: Pause

11.05: Flåmsvassdraget – et vassdrag verd å bevare
           Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet

11.25: Flomsikring og god miljøtilstand - ja takk begge deler? Muligheter og scenarier i Flåmvassdraget og andre elver i Sogn.
           Ulrich Pulg, Uni Research Miljø

11.45: NVEs arbeid for flomsikring
           Svein Arne Vågane, senioringeniør i Norges vassdrags- og energidirektorat

12.05: Lunsj

13.05: Viktigheten av urørt natur
           Kristine Kopperud Timberlid, avdelingsleder i Innovasjon Norge Vestlandet

13.25: Flåmselvas betydning for reiselivet
           Dag Jarle Aksnes, ICE Tourism Fjord Norway

13.45: Pause

13.55: Flåmsvassdragets betydning for reiselivet
           John Erik Johnsen, tidligere havnesjef i Aurland

14.15: Naturfaglig begrunnelse for vern av Flåmsvasdraget?
           Elisabeth Dahle, Forum for natur og friluftsliv Sogn og Fjordane

14.35: Pause

14.45: Vasskraft sin effekt på fjord
           Torbjørn Dale, Sognefjorden Vel

           Kaffepause

16.00: Paneldebatt. Deltakere: Odd Einar Dørum (V), Noralv Distad (ordfører, Aurland), Lars Haltbrekken (SV), Anders Fretheim (grunneier, Flåm), Silje Ask Lundberg (leder, Naturvernforbundet), Dag Jarle Aksnes (NCE Tourism Fjord Norway), Torbjørn Dale (Sognefjorden Vel).

19.00: Middag. Fremtiden er en utfordring for oss alle, kåseri ved Øystein Dahle

Søndag 9. september

10.00: Avreise med buss til Aurland, omvisning i Flåmsdalen

12.47: Togavgang fra Blomheller stasjon til Myrdal. Tog til Oslo går 14.06, tog til Bergen går 14.37.

Påmelding

Påmelding skjer på denne nettsiden.

Arrangører

Naturvernforbundet, vassdragsvernrådet
Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane
Forum for natur og friluftsliv, Sogn og Fjordane
Den norske Turistforening
DNT Sogn og Fjordane
Norges jeger- og fiskerforbund, Sogn og Fjordane
Fjord Norge
Sognefjorden Vel
Aksjonsgruppa i Aurland

Økonomiske samarbeidspartnere

Sogn og Fjordane fylkeskommune
Aurland kommune
Miljødirektoratet

Fottur i Aurlandsdalen

Mulighet for felles fottur i Aurlandsdalen, før treffet i Aurland.
Ankomst Finse tirsdag 4. september, fottur til Geiteryggen onsdag, til Østerbø torsdag og til Vassbygdi fredag. Buss eller drosje fra Vassbygdi til Aurland fredag ettermiddag.

Kontaktperson: Kari Fonnes 993 24 885