Du er her:

Vassdragstreff i Narvik om Skjoma, 23. til 25. august 2019    

Fra 23.08.2019 til 25.08.2019 kl. 23:59

Sted: Narvik / Skjomen

Velkommen til vassdragstreff i Skjomen i Narvik.

Påmeldingsfrist til vassdragstreffet er 1. august.

Påmelding: https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=279044

Les mer om treffet her

Ordstyrer hele treffet: Baard Mikalsen    
 

Program (med forbehold om endringer): 

Fredag kveld

Ankomst. Innkvartering. Felles middag på restaurant Fiskekroken kl. 19.

Lørdag:  

09:00-9:05     Åpning
09:05-9:15     Velkommen ved Baard Mikalsen og Jan Olav Nybo
09:15-9:35     Statsreguleringen av Skjomenvassdragene, en oversikt  v/Trond Blomlie, biolog    
09:35-9:55     NVE og vilkårsrevisjonen  v/ Carsten Stig Jensen NVE, seksjonssjef i konsesjonsavdelingen
9:55-10:05     Benstrekk og kaffe + biteti            
10:05-10:25   Arbeid med vilkårsrevisjoner, v/ Silje Hansen, Sabima    
10:25-10:45   Statkrafts tilnærming til vilkårsrevisjoner, v/ Sjur Gammelsrud, Statkraft    
10:45-11:05   Hvordan kan naturvern bedre forenes med økonomiske interesser? v/ Audun Ruud    Seniorforsker. NINA, Cedren, Hydrocen    
11:15-12:15    Busstur til Skjomen, Trond Blomlie er guide på bussturen    
12:30-13:30    Lunsj, Skjomen grendehus
                
Åpent møte i Skjomen
                
13:30-13:50   Fiskens vilkår i Skjoma - sett fra lokalsamfunnets side, Geir Solmo, Skjomen bygdeutvalg    
13:50-14:40  Befaring ute med buss, Geir Solmo        
14:40-15:00  Fiskeinteresser, NJFF
15:00-15:20  Laks og sjøaure i Skjoma, Karl Øystein Gjelland, Seniorforsker, NINA    
15:20-15:40  Villaksen - historie og forvaltning    Maren Esmark , generalsekretær Naturvernforbundet    
15:40-16:00  Pause med kaffe og biteti
16:00-16:10  Produksjon og utbygging av fornybar energi, Jon Ingebrigtsen / Eirik Frantzen, Nordkraft  16:10-17:00  Paneldebatt.

Geir Jørgensen, Naturvernforbundet, ordstyrer    

Deltakere:
Geir Ketil Hansen, Varaordfører i Narvik     
Åsunn Lyngedal, stortingsrepresentant Nordland AP    
Representant fra Elvegården grunneierlag     
Carsten Jensen, NVE
Audun Ruud, NINA    
Gisle Sæterhaug, FNF Nordland        
Baard Mikalsen, Naturvernforbundet i Narvik
 

17:15-18:15  Busstur tilbake til Narvik            
19:00             Middag, med kåseri av Per Flatberg                 

Søndag          Tur med Ofotbanen            

Avreise