Du er her:

Vassdragstreff i Verdal

Fra 02.09.2022 kl. 19:00 til 04.09.2022 kl. 12:00

Sted: Verdal Hotell, Jernbanegata 13, 7650 Verdal

Naturvernforbundets vassdragsvernråd arrangerer årets vassdragstreff i Verdal 2.- 4. september. Verdalsvassdraget er et flott vassdrag som er vernet mot kraftutbygging, men det er utsatt for flomskader.

Naturvernforbundets vassdragsvernutvalg arrangerer årets vassdragstreff i Verdal 2.4. september. Verdalsvassdraget er et flott vassdrag som er vernet mot kraftutbygging, men det er utsatt for flomskader. Se velagt program. Legg merke til at statssekretær Elisabeth Sæther i OED vil delta!

Verdalsvassdraget er et flott vassdrag som er vernet mot kraftutbygging, men det er utsatt for flomskader. Lokale politikere med ordføreren i spissen ønsker å bygge ut i vassdraget samt at NVE har planer for flomsikring. Dette vil sammen med verneverdiene i vassdraget bli belyst i et eget seminar 3. september. Det blir synfaring langs vassdraget, og 4. september blir det tur til våtmarksområdet Ørin.

Påmeldingsfrist 20. august. Meld deg på!
Deltakeravgiften på 300 kr. inkluderer serveringer under treffet, inklusiv middag på fredag og lørdag. Betales til kontonummer 7874.05.56036. Merk betalingen med "Vassdragstreff 2022".

Naturvernforbundet har holdt av alle rom på Verdal hotell, men hver enkelt deltaker må bestille hotellovernattingen selv. Telefonnummer til hotellet: 74 07 88 00. Pris for enkeltrom 1050,- inkludert frokost, for dobbeltrom 1350,- inkludert frokost. Når du bestiller rom må du oppgi til hotellet at det er i forbindelse Vassdragstreffet.

For å melde deg på vassdragstreffet fyller du ut dette påmeldingsskjemaet. 

Program for vassdragstreffet i Verdal 2. - 4. september 2022

Fredag 2.9.
Frammøte ettermiddag. Innkvartering.
Felles middag på Verdal hotell kl. 19.

Lørdag 3.9.
Seminar på Verdal hotell.
Møteleder: Jan Olav Nybo, Naturvernforbundet
09:00-09:15 Åpning. Ordfører Pål Sverre Fikse og leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen.
09:15-09:30 Kraftutbygging i det verna vassdraget? Ordfører Pål Sverre Fikse
09:30-09:50 Muligheter for kraftutbygging. Adm dir. Inge Forseth, NTE Energi
09:50-10:10 Spørsmål
10:10-10:30 NVEs planer for flomsikring i Vuku. Geir Bendik Hagen, NVE Region MidtNorge
10:30-10:45 Flomsikring med god miljøtilstand. Uni Research Miljø, framført av Ingegjerd Meyer, Naturvernforbundet
10:45-11:05 Spørsmål
11:05-11:45 Kaffe/te, frukt og beinstrekk
11:45-12:00 Film om norske vassdragskamper
12:00- 12:20 Verneplanene – fundamentet i vassdragsvernet. Statssekretær Elisabeth Sæther, Olje og energidepartementet
12:20-12:35 Verneverdiene i Verdalsvassdraget v/ Leif Inge Paulsen, Statsforvalteren i Trøndelag
12:35-15:30 Synfaring til Dillfossan og lunsj
15:30-16:00 Panelsamtale med Anders Børstad, Værdalsbruket; Rolf Ingvaldsen, Naturvernforbundet i Verdal; Reidar Hindrum, BirdLife Norge og Torfinn Evensen, Norske lakseelver
16:00-16:30 Beinstrekk, kaffe/te og biteti
16:30-17:10 Politikerdebatt

  • Pål Sverre Fikse (Sp)
  • Trine Reitan (A)
  • Knut Snorre Sandnes (H)
  • Anne Kolstad (SV)
  • Arvid Wold/Tommy Reinås (MDG)
  • Truls Gulowsen, Naturvernforbundet

Oppsummering v/ Per Aunet

19:00 Felles middag med musikkinnslag.

Søndag 4.9.
09:00 Synfaring på Ørin, Avreise Verdal hotell. 

  • Bakgrunnen for dagens status for Rinnleiret, Kausmofjæra- Ørin naturreservat og hva som skjer angående restarealet. Svein Karlsen (tidligere fylkesmiljøvernsjef) - Orientering om fuglelivet og om arbeidet med å sikre mest mulig av området. Halvor Sørhuus, BirdLife Norge 12:00 Ankomst Verdal hotell. Vassdragstreffet slutt