Du er her:

Vassdragstreff i Verdal

Fra 02.09.2022 kl. 19:00 til 04.09.2022 kl. 12:00

Sted: Verdal Hotell, Jernbanegata 13, 7650 Verdal

Naturvernforbundets vassdragsvernråd arrangerer årets vassdragstreff i Verdal 2.- 4. september. Verdalsvassdraget er et flott vassdrag som er vernet mot kraftutbygging, men det er utsatt for flomskader.

Naturvernforbundets vassdragsvernutvalg arrangerer årets vassdragstreff i Verdal 2.4. september. Verdalsvassdraget er et flott vassdrag som er vernet mot kraftutbygging, men det er utsatt for flomskader. Se velagt program. Legg merke til at statssekretær Elisabeth Sæther i OED vil delta!

Verdalsvassdraget er et flott vassdrag som er vernet mot kraftutbygging, men det er utsatt for flomskader. Lokale politikere med ordføreren i spissen ønsker å bygge ut i vassdraget samt at NVE har planer for flomsikring. Dette vil sammen med verneverdiene i vassdraget bli belyst i et eget seminar 3. september. Det blir synfaring langs vassdraget, og 4. september blir det tur til våtmarksområdet Ørin.

Påmeldingsfrist 20. august. Meld deg på!
Deltakeravgiften på 300 kr. inkluderer serveringer under treffet, inklusiv middag på fredag og lørdag.

Naturvernforbundet har holdt av alle rom på Verdal hotell, men hver enkelt deltaker må bestille hotellovernattingen selv. Telefonnummer til hotellet: 74 07 88 00. Pris for enkeltrom kr. 1180,- pr. natt. For dobbeltrom er prisen kr. 1510,- pr. natt. Når du bestiller rom må du oppgi til hotellet at det er i forbindelse Vassdragstreffet.

For å melde deg på vassdragstreffet fyller du ut dette påmeldingsskjemaet. (se bort fra punkt 6 om hotellovernatting)

Program for vassdragstreffet i Verdal 2. - 4. september 2022

Fredag 2.9.
Frammøte ettermiddag. Innkvartering. Felles middag på Verdal hotell kl. 19.

Lørdag 3.9.
Seminar på Verdal hotell. Ordstyrer: Jan Olav Nybo
09:00-09:15       Åpning v/ordfører Pål Sverre Fikse og leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen.
09:15-09:30       Kraftutbygging i det verna vassdraget? V/ordfører Pål Sverre Fikse
09:30-09:50       NTEs planer for utbygging v/ Pål Anders Dahl. NTE Energi
09:50-10:10       Spørsmål
10:10-10:30       NVEs planer for flomsikring i Vuku v/ Terje Thuseth, NVE Region Midt-Norge
10:30-10:45       Flomsikring med god miljøtilstand v/ Uni Research Miljø
10:45-11:05       Spørsmål
11:05-11:45       Kaffe/te, frukt og beinstrekk
11:45-12:00       Film om norsk vassdragskamp
12:00- 12:20      Verneplanene – fundamentet i vassdragsvernet v/ statssekretær Elisabeth Sæther
12:20-12:35       Verneverdiene i Verdalsvassdraget v/ Leif Inge Paulsen, Statsforvalteren i Trøndelag
12:35-15:30       Synfaring til Dillfossan og lunsj.
15:30-16:00       Panelsamtale med Anders Børstad, Verdalsbruket, Naturvernforbundet i Verdal, Arnstein Indahl, Bird Life og Christian Hagstrøm, Norske lakseelver
16:00-16:30       Beinstrekk, kaffe/te og biteti
16:30-17:10       Politikerdebatt
                          Oppsummering v/ Per Aunet
19:00                 Felles middag med kunstnerisk innslag

Søndag 4.9.
Morgen             Synfaring på Ørin
12:00                 Vassdragstreffet slutt