Du er her:

Vassdragstreff i Verdal

Fra 02.09.2022 kl. 19:00 til 04.09.2022 kl. 12:00

Sted: Verdal Hotell, Jernbanegata 13, 7650 Verdal

Naturvernforbundets vassdragsvernråd arrangerer årets vassdragstreff i Verdal 2.- 4. september. Verdalsvassdraget er et flott vassdrag som er vernet mot kraftutbygging, men det er utsatt for flomskader.

Arrangementet oppdateres 

 

Naturvernforbundets vassdragsvernutvalg arrangerer årets vassdragstreff i Verdal 2.- 4. september. 
Verdalsvassdraget er et flott vassdrag som er vernet mot kraftutbygging, men det er utsatt for flomskader. Lokale politikere med ordføreren i spissen ønsker å bygge ut i vassdraget samt at NVE har planer for flomsikring. Dette vil sammen med verneverdiene i vassdraget bli belyst i et eget seminar 3. september. Det blir synfaring langs vassdraget, og 4. september blir det tur til våtmarksområdet Ørin.

Hold av helga om du interesserar deg for tema som:

- Verneplan for Verdalsvassdraget.
- Vasskraftutbygging i vernet vassdrag.
- Flomsikring (Vuku).
- Verneverdier i Verdalsvassdraget.
- Norsk vassdragskamp.

Det vil og bli en panelsamtale med relevante interesser representert og politikerdebatt med forskjellige lokalpolitikere, ordfører i Verdal Pål Sverre Fikse og leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen.

 

Påmelding

Deltakeravgiften på 300 kr. inkluderer serveringer under treffet, inklusiv middag på fredag og lørdag. Eventuell hotellovernatting og reisekostnader kjem i tillegg for de som har behov for det.
Mer informasjon om priser kjem.

For å melde deg på vassdragstreffet fyller du ut dette påmeldingsskjemaet. 

Påmeldingsfrist 15. august.

 

Foreløpig program 

Fredag 2.9.

Frammøte ettermiddag. Innkvartering. Felles middag på Verdal hotell kl. 19.

Lørdag 3.9.
Seminar på Verdal hotell. Ordstyrer: Jan Olav Nybo

09:00-09:15    Åpning v/ordfører Pål Sverre Fikse og leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen.
09:15-09:30    Verneplanene – fundamentet i vassdragsvernet v/ statssekretær Elisabeth Sæther
09:30-09:45    Kraftutbygging i det verna vassdraget? V/ordfører Pål Sverre Fikse
09:45-10:05    NTEs planer for utbygging v/ konserndirektør for Energi Inge Forseth
10:05-10:20    Spørsmål
10:20-10:40    NVEs planer for flomsikring i Vuku v/ Terje Thuseth, NVE Region Midt-Norge
10:40-11:00    Flomsikring med god miljøtilstand v/ Ulrich Pulg, Uni Research Miljø
11:00-11:20    Spørsmål
11:20-11:45    Kaffe/te, frukt og beinstrekk
11:45-12:00    Film om norsk vassdragskamp
12:00- 12:15   Verneverdiene i Verdalsvassdraget v/ Leif Inge Paulsen, Statsforvalteren i Trøndelag
12:15-12:30    Spørsmål
12:30-15:30    Synfaring til Dillfossan og lunsj.
15:30-16:00    Panelsamtale med Anders Børstad, Verdalsbruket, Rolf Ingvaldsen, Naturvernforbundet i Verdal, Bird Life og Norske lakseelver
16:00-16:30    Beinstrekk, kaffe/te og biteti
16:30-17:10    Politikerdebatt

  • Pål Sverre Fikse (Sp)
  • Ove Gunnar Hallager (A)
  • Arvid Vold (MDG)
  • Anne Kolstad (SV)
  • Truls Gulowsen, Naturvernforbundet
    Oppsummering v/ Per Aunet

19:00   Felles middag med kunstnerisk innslag

Søndag 4.9.

Morgen           Synfaring på Ørin
12:00   Vassdragstreffet slutt