Du er her:

Vendepunkt: Vardebrenning for Lofoten, Vesterålen og Senja

Tid: 11.03.2017 kl. 13:00-14:00

Sted: Eidsvolls plass, foran Stortinget, Oslo

En allianse av tros- og livssynssamfunn, miljøbevegelse og fagbevegelse, fiskere og forskere har gått sammen om en serie markeringer for et vendepunkt i klimapolitikken. Et halvt år før Stortingsvalget skal vi vise at vi vil verne om Lofoten, Vesterålen og Senja.

Vendepunkt og vardebrenning

11. mars tennes varder over hele landet for å varsle om faren med oljeboring. Foran Stortinget blir det appeller, musikk, sang og slagord.

Velkommen til fest og protest!

PROGRAM
- Appeller ved Wenche Cumming (Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja). Ingrid Skjoldvær (Natur og Ungdom), Silje Ask Lundberg (Naturvernforbundet), Freddy Fjellheim (Forfatternes klimaaksjon)
- Appeller ved Une Aina Bastholm (Miljøpartiet De Grønne), Kari Elisabeth Kaski (SV) og Trine Skei Grande (Venstre)
- Sang og slagord
- Moddi spiller

Se også arrangementet på Facebook

Les mer om den nasjonale vardebrenningen