Du er her:

Webinar: Kan høstens FN-toppmøter redde verden?

Tid: 16.06.2021 kl. 08:30-10:00

Naturavtale, klimaforhandlinger og matsystemer: Kan høstens FN-toppmøter redde verden? Vi inviterer til frokost-webinar 16. juni klokka 8.30 -10.00

Kommende høst vil tre viktige FN-toppmøter gå av stabelen: I september møtes FN-landene i New York for å gjøre verdens matforsyningssystemer bærekraftige; I oktober samles man i Kunming, Kina, for å vedta en ny Naturavtale som skal stanse tapet av arter og økosystemer, og i november er det klimatoppmøte i Glasgow som skal få fortgang i kampen mot menneskeskapte klimaendringer.

Utviklingsfondet, Spire, Naturvernforbundet og Regnskogfondet inviterer til frokost-webinar om hva som står på spill og om løsninger som må finnes på tvers av de tre utfordringene klimaendringer, naturtap og matsikkerhet. På 90 minutter gir vi deg en oppdatering på status etter de digitale forhandlingene som har pågått de siste ukene, og hva som er viktige beslutninger på agendaen.

Natur er et nøkkelelement i alle de tre toppmøtene: bærekraftige matsystemer er helt avhengige av økosystemtjenester, opptak og lagring av klimagasser kan ikke løses uten bedre forvaltning av naturlige økosystemer og det dramatiske tapet av naturmangfold kan åpenbart bare stanses med økt bevaring og mer bærekraftig bruk av natur.

Program 08:30 – 10:00
Velkommen fra arrangørene

Introduksjon: Hva står på spill? ved Dag O. Hessen


Forhandlere forteller: Status og framdrift på prosessene mot de tre toppmøtene
- Gaute Voigt-Hanssen, leder for KLDs forhandlingsdelegasjon for Naturmangfold (CBD)
- representant fra KLDs forhandlingsdelegasjon for klima 
- Lise Albrechtsen - spesialrådgiver fra UD på matsikkerhet og koordinator for arbeidet mot Matsystemtoppmøtet

Synspunkter fra Naturvernforbundet, Spire, Utviklingsfondet og Regnskogfondet, som alle følger ulike deler av forhandlingene som pågår.

Politisk halvtime: Samtale med et knippe politikere om hva de vil gjøre for å sikre ambisiøse internasjonale mål og god nasjonal oppfølging.

Det blir anledning til å komme med spørsmål fra deltakere under webinaret


Slutt kl 10.00