Du er her:

Årsmøter i lokal- og fylkeslag

Maler årsmøtepapirer 2022

På denne siden finner du nyttige maler som lokallaget kan bruke i forbindelse med årsmøtene i 2022. Vi anbefaler at dere benytter våre maler for de ulike dokumentene, som er laget slik at de inneholder det som må være med.

Ved å trykke på de enkelte dokumentene under vil du laste ned de ulike malene. Vi har i år laget nye maler, så de vil se litt annerledes ut enn tidligere. Dette er gjort etter innspill fra dere. 

I tillegg har vi laget en mal for stiftelsesprotokoll for nyoppstartede lag, denne finner du her

Artikkelen ble sist oppdatert: 21.01.2022