Du er her:

Ecoaction aksjonerer på Tsjernobyldagen 2021, mot nye atomreaktorer ved Khmelnitskij-kraftverket. På banneret står det «et Tsjernobyl er nok».

Ecoaction aksjonerer på Tsjernobyldagen 2021, mot nye atomreaktorer ved Khmelnitskij-kraftverket. På banneret står det «et Tsjernobyl er nok».

Atomkraft-opprydding i Ukraina

De fleste tenker kanskje på Tsjernobyl-ulykken når det er snakk om atomopprydding i Ukraina. Tsjernobyl-ulykken fikk store konsekvenser, både for synet på atomkraft som energikilde, og for kollapsen av Sovjetunionen.

Til tross for ulykken, har Ukraina fortsatt valgt å satse på atomkraft. Ukraina har i dag fire atomkraftverk i drift, med til sammen 15 reaktorer. 12 av disse drives utover levetiden de var designet for. Alle reaktorene er trykkvannreaktorer av sovjetisk, og seinere russisk, design.

Myndighetene i Ukraina brukte Tsjernobyl som forhandlingskort, og nektet å stenge de gjenværende Tsjernobyl-reaktorene før de fikk finansieringshjelp til å bygge to nye reaktorer: Khmelnitskij reaktor nummer 2 og Rivne reaktor nummer 4. Den siste Tsjernobyl-reaktoren ble stengt i desember 2000.

På grunn av den pågående militære konflikten med Russland, har Ukraina mistet kontrollen over forskningsreaktoren i Sevastopol og et senter for radioaktivt avfall i Donetsk.

Opprydding og oppbevaring

Kart over Ukraina med atomreaktorene og hovedkontor til Energoatom i Kiev (IAEA 2020)
Kart over Ukraina med atomreaktorene og hovedkontor til Energoatom i Kiev (IAEA 2020)
Tsjernobyl-ulykken i 1986 skapte enorme mengder radioaktivt avfall. Radioaktivt avfall i Tsjernobyl-sonen, som strekker seg 30 km rundt det ødelagte atomkraftverket, utgjør 98% av fast radioaktivt avfall i Ukraina. Dette, i tillegg til mangelen på lokalbefolkning, gjør at Tsjernobyl-sonen er det mest aktuelle stedet for langvarig oppbevaring av alt radioaktivt avfall i Ukraina. 

Ukrainas atomindustri er fortsatt avhengig av Russland. Den russiske brenselsprodusenten TVEL er største leverandør av nytt atombrensel. Ukrainske myndigheter samarbeider med vestlige lands myndigheter og selskapet Westinghouse om alternativt brensel.

Ukraina har tidligere sendt det brukte atombrenslet sitt til Russland. Stadig økende kostnader presset imidlertid fram en beslutning å bygge egen lagerkapasitet for mellomlagring av det brukte brenslet i 50 til 100 år. Tilknytningsavtalen med EU gjør at Ukrainsk lovverk tilpasses til de relevante EU- og Euratom-direktiver, noe som kan komme til å kreve fortgang i flere prosesser i Ukraina. 

Hva gjør vi?

Naturverforbundet samarbeider med miljøvernorganisasjonen Ecoaction (Екодія på ukrainsk).

Ecoaction jobber mot forlengelse av levetiden for gamle reaktorer. De gamle reaktorene har større ulykkes-risiko, og forlengelse av levetiden deres gir mer atomavfall og gjør landet mer avhengig av Russland for atombrensel.

Ecoaction er imot kunstig lave kostnader for «atomkraft-kilowatt» og mener at strømprisen må reflektere totale kostnader for dekommisjonering og håndtering av radioaktivt avfall, altså opprydding.

Ecoaction jobber mot nye atomkraftverk, mest aktuelt nå er den planlagte fortsettelsen av Khmelnitskij reaktorer nummer 3 og 4.

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.11.2021