Du er her:

Russiske miljøorganisasjoner undersøker atomtransport

Russiske miljøorganisasjoner undersøker atomtransport.

Atomkraft

Atomkraft er forbundet med en rekke problemer for miljø og helse. Avfallet fra atomkraftverk avgir dødelig stråling og må isoleres fra omgivelsene i opptil 100 000 år. Det finnes i dag ikke gode løsninger for langtidslagring av atomavfall noe sted i verden.

Etter et halvt århundre med atomkraft finnes det fortsatt ingen sikker løsning for langtidslagring av atomavfall. I mellomtiden har avfallet hopet seg opp i midlertidige lagre over hele verden, i påvente av løsningen som ikke har kommet. I Russland kan man finne radioaktivt avfall lagret under åpen himmel. Lagerbygninger noen hundre meter fra Østersjøen inneholder mange ganger flere brukte brenselstaver enn det de var bygget for. Slike forhold øker risikoen for uhell og spredning av det farlige avfallet. Det haster med å finne løsninger for verdens atomavfall, og sørge for at verden ikke lenger produserer nytt avfall.

Gått ut på dato
Russland har i alt 32 atomreaktorer for kraftproduksjon i drift. En rekke gamle og farlige reaktorer har fått tillatelse fra myndighetene til å fortsette driften i mange år framover, selv om de er gått ut på dato. Den opprinnelige levetiden som de var bygget for er løpt ut og disse gamle reaktorene mangler viktig sikkerhetsteknologi. Atomreaktorer av samme type som i Tsjernobyl er fortsatt i drift ved Finskebukta, rett vest for St Petersburg.  Vestlige atomkraftmyndigheter mener at disse og andre gamle reaktorer bør stenges på grunn av manglende sikkerhet. Russiske myndigheter har i dag ingen offisielle planer for stenging og fjerning (dekommisjonering) av gamle atomreaktorer. Det er heller ikke satt av midler til dette arbeidet.

Brukt brensel langs norskekysten
Brukt brensel og atomavfall på skip har flere ganger passert utenfor norskekysten på vei til Russland, mot protester fra blant annet Naturvernforbundet. Russiske myndigheter har ambisjoner om å ta i mot avfall fra andre land og reprosessering av brukt atombrensel. Når brukt atombrensel reprosesseres, lager en nytt brensel av avfallet. Dette skaper nye, store avfallsmengder og øker lagringsproblemene. Dersom russerne lykkes i sine planer, kan transportene komme til å øke sterkt i omfang. Skipsforlis og ulykker med utslipp til sjø eller luft kan føre til radioaktiv forurensing av kyst og hav.

Atomkraft ikke en klimavennlig løsning
Det er viktig å vite at drivhusgasser slippes ut i alle stadier til en atomreaktors livssyklus – under bygging, drift, produksjon av brensel, ved demontering og ved avfallsbehandling. Spesielt er brenselsproduksjonen problematisk, der store mengder karbon slippes ut ved gruvedrift og i prosessen med å separerer uran fra malmen.

Atomkraft i Norge
Norge har to små forskningsreaktorer: En i Halden, og en på Kjeller rett nord for Oslo. Planene for bygging av atomreaktorer for strømproduksjon i Norge ble skrinlagt av Stortinget i 1975. Forskningsreaktoren i Halden utvikler bedre brensel til atomreaktorer og hjelper dermed atomkraftindustrien i andre land. Haldenreaktoren har også gått ut på dato, men har fått forlenget driftstillatelsen utover den opprinnelige beregnede levetiden. Et lager for lav- og middelsaktivt radioaktiv avfall fra atomreaktorene ligger i Himdalen i Akershus. Høyaktivt avfall er blitt midlertidig lagret i Norge, i påvente av en løsning for langtidslagring.

 

Nyheter

Naturvernforbundet og KEC er på sjøfuglenes parti - mot klimagassutslipp og oljesøl
Stemples som fremmede agenter

Støtt russiske miljøvernere!

13.06.2017

Etter at russiske naturvernere har blitt bøtelagt av myndighetene starter Naturvernforbundet kronerulling for å bidra. Hjelp våre kolleger i øst du også!

IMG_6002

Agentlov kveler russisk miljøpartner

13.09.2016

Naturvernforbundets russiske partner Green World stenger organisasjonen etter mer enn 20 års arbeid for atomsikkerhet og naturverdier utenfor St. Petersburg. Organisasjonen er stemplet som «fremmed agent» grunnet samarbeid med Naturvernforbundet.

Atomkraft tur studenter
Russland – sivilsamfunn og atomproblematikk - artikkelsamling:

Decom studietur til Norge

4. og 5. juni 2015 arrangerte Naturvernforbundet og Decom-nettverket en studietur til Himdalen atomavfallslager og en rundebordskonferanse om håndtering av brukt atombrensel, atomavfallsproblematikk og løsninger for dekommisjonering av gamle atomreaktorer.

Forberedelser København
Russland – sivilsamfunn og atomproblematikk - artikkelsamling:

Mens Russland står på gangen

Hva er konsekvensene av at internasjonale avtaler vedtas mot en av deltakernes høylytte protester?

Majak-anlegget i russland
Russland – sivilsamfunn og atomproblematikk - artikkelsamling:

Atomsøppelplassen

Ute av syne, ute av sinn? Fra Kola atomkraftverk sendes brukt atombrensel til Tsjeliabinsk. Der lagres atomavfall under åpen himmel.

Kola atomkr
Russland – sivilsamfunn og atomproblematikk - artikkelsamling:

Vanskeligere forhold for russiske miljøvernere etter «utenlandsk agent»-loven

Det er nå over to år siden loven om «utenlandske agenter» ble innført i Russland. Hvordan har dette påvirket russisk miljøbevegelse? Naturvernforbundet har samarbeidet med russiske miljøvernere siden begynnelsen av nittitallet, og har merket en klar forverring av situasjonen de siste årene.

Kola med kjolevann
Russland – sivilsamfunn og atomproblematikk - artikkelsamling:

Hva kan jeg gjøre?

Natur og Ungdom og Naturvernforbundet samarbeider med flere miljø- og naturvernorganisasjoner i Russland. Jeg var så heldig at jeg fikk lov å være med å møte representanter fra et par av disse organisasjonene i St. Petersburg.

DSC_0160
Innlegg:

Studenter på besøk hos russiske miljøvernere

28.10.2014

Han satte fysiker-karrieren, familien og sikkerheten på spill for å gi folk informasjon om miljøtilstanden i atombyen Sosnovy Bor. 20 år etter er han miljøverner, bestefar og på plass for å fortelle sin historie til norske studenter.

Viser fra 1 til 8 av totalt 24 artikler