Du er her:

Russiske miljøorganisasjoner undersøker atomtransport

Russiske miljøorganisasjoner undersøker atomtransport.

Atomkraft

Atomkraft er forbundet med en rekke problemer for miljø og helse. Avfallet fra atomkraftverk avgir farlig stråling og må isoleres fra omgivelsene i opptil 100 000 år. Det finnes i dag ikke gode løsninger for langtidslagring av atomavfall noe sted i verden.

Etter et halvt århundre med atomkraft finnes det fortsatt ingen sikker løsning for langtidslagring av atomavfall. I mellomtiden har avfallet hopet seg opp i midlertidige lagre over hele verden, i påvente av løsningen som ikke har kommet. I Russland kan man finne radioaktivt avfall lagret under åpen himmel. Lagerbygninger noen hundre meter fra Østersjøen inneholder mange flere brukte brenselstaver enn det de var bygget for. Slike forhold øker risikoen for uhell og spredning av det farlige avfallet. Det haster med å finne løsninger for verdens atomavfall, og sørge for at verden ikke lenger produserer nytt atomavfall.

Gått ut på dato

Russland har i alt 32 atomreaktorer for kraftproduksjon i drift. Over 70 prosent av disse har fått tillatelse fra myndighetene til å fortsette driften i mange år framover, selv om de er gått ut på dato. Den opprinnelige levetiden som de var bygget for er løpt ut og disse gamle reaktorene mangler viktig sikkerhetsteknologi. Atomreaktorer av samme type som i Tsjernobyl er fortsatt i drift ved Finskebukta, rett vest for St. Petersburg. Naturvernforbundet arbeider sammen med russiske partnere for økt åpenhet om framtida til de gamle reaktorene, og for planer for dekommisjonering av reaktorene. Selv om det kan være uenighet om når de bør stenge, må det uansett planlegges.

Atomkraft ikke en løsning på klimakrisen

Vi kan ikke løse klimakrisen ved å legge ekstra byrder på framtidige generasjoner. Atomkraft skaper store mengder radioaktivt avfall som må isoleres fra naturen i hundre tusen år. Ingen land har funnet en løsning på en så langvarig lagring.

Atomkraft tar lang tid å bygge og er svært dyrt. Selv om man skulle sett bort fra avfallsproblemet, er det en urealistisk og dårlig løsning på klimakrisen.

Det er dessuten viktig å vite at drivhusgasser slippes ut i alle stadier i en atomreaktors livssyklus – under bygging, drift, produksjon av brensel, ved demontering og ved avfallsbehandling. Spesielt er brenselsproduksjonen problematisk, der store mengder karbon slippes ut ved gruvedrift og i prosessen med å separere uran fra malmen.

Atomkraft i Norge: ryddejobben

Planene for bygging av atomreaktorer for strømproduksjon i Norge ble skrinlagt av Stortinget i 1975. Norge har hatt fire små forskningsreaktorer, som alle er stengt. En er i Halden, og tre på Kjeller ved Lillestrøm. Ved begge anleggene lagres radioaktivt avfall av flere typer. Brukt brensel blir også midlertidig lagret, i påvente av en løsning for langtidslagring.

Et kombinert lager og deponi for lav- og middels radioaktivt avfall fra atomreaktorene ligger i Himdalen i Akershus.

Det er satt i gang prosesser for å rydde opp i alt atomavfall i Norge, og dekommisjonere anleggene. Dette kommer til å ta svært lang tid, og vil koste opp mot 20 milliarder norske kroner. Det er krevende å finne sikre løsninger, og å finne plass til anleggene: Hvem vil ha atomavfall i nabolaget? Samtidig må avfallet sikres skikkelig.

Brukt brensel langs norskekysten

Brukt brensel og atomavfall på skip har flere ganger passert utenfor norskekysten på vei til Russland, mot protester fra blant annet Naturvernforbundet. Russiske myndigheter har ambisjoner om å ta imot avfall fra andre land og reprosessere brukt atombrensel. Når brukt atombrensel reprosesseres, lages nytt brensel av avfallet. Prosessen skaper nye, store avfallsmengder og øker lagringsproblemene. Dersom russerne lykkes i sine planer, kan transportene komme til å øke sterkt i omfang. Skipsforlis og ulykker med utslipp til sjø eller luft kan føre til radioaktiv forurensning av kyst og hav.

Artikkelen ble sist oppdatert: 24.05.2019

Nyheter

Eksplosjon i nærheten av Leningrad atomkraftverk

Eksplosjon i nærheten av Leningrad atomkraftverk

09.04.2008:

Naturvernforbundets russiske partner Zelenyj Mir er bekymret etter en eksplosjon i et smelteverk i nærheten av Leningrad atomkraftverk. Zelenyj Mir jobbet lenge mot etableringen av smelteverket, og Oleg Bodrov ble overfalt. - Vi stoler ikke på "Ecoment S", og drar ut for å sjekke forholdene, sier Oleg Bodrov. En person er allerede død av skadene han pådro seg i eksplosjonen.

Ny atombølge i Finland

Ny atombølge i Finland

09.04.2008:

Finland har åpnet slusene for en ny bølge av atomkraftverk. Den første nye reaktoren i Vest-Europa på over et tiår er under bygging, mens tre andre diskuteres. - Hvis alle planene realiseres, vil også tilbudet av atomkraft i det nordiske kraftmarkedet øke kraftig, sier Tore Brænd, prosjektleder i Norges Naturvernforbund.

Atomkraft er ingen løsning

Atomkraft er ingen løsning

30.01.2008:

Selskapet Thor Energy har planer klar for et thoriumkraftverk og mener det kan stå ferdig innen 2020. Et argument er at atomkraft kan bidra til å løse klimaproblemet. - Atomkraft er ikke svaret på klimaproblemet. Selv om thorium produserer mindre av det farlige, løser det ikke de store problemene knyttet til denne formen for energiproduksjon, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Alvorlige sikkerhetsproblemer på svensk atomkraftverk

Alvorlige sikkerhetsproblemer på svensk atomkraftverk

01.02.2007:

Den svenske kjernekraftinspeksjonen (SKI) offentliggjorde den 29. januar at de vil anmelde Forsmark Kraftgrupp AB (FKA), etter ulykken ved Forsmark atomkraftverk i juli 2006. Det har lenge vært en urovekkende grad av enighet i Sverige og i andre land at svenske atomkraftverk er blant de sikreste i verden. Sannheten bak fasaden om den sikre, svenske atomkraften er nå i ferd med å komme fram i lyset, sier Claes Book, prosjektmedarbeider i Norges Naturvernforbund.

Advarer mot britisk satsing på atomkraft

Advarer mot britisk satsing på atomkraft

12.07.2006:

Britiske miljøvernere er sterkt kritiske til Blair-regjeringens energiprogram `Energy Review´ som ble lagt fram denne uka. Det er spesielt den varslede satsingen på atomkraft som provoserer. - UK kan både dekke sitt behov for elektrisitet, redusere behovet for å importere gass og løse klimautfordringen uten det nye atomkraft-programmet, sier Tony Juniper i Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland (FoE EWNI).

Atomkraft løser ikke klimaproblemet

Atomkraft løser ikke klimaproblemet

01.05.2006:

- Atomkraftindustrien forsøker å selge en utdatert og farlig teknologi. Industrien argumenterer med at atomkraft kan stanse klimaendringene. Dette feil. I et livsløpsregnskap slipper atomkraftverk ut like mye som et moderne gasskraftverk. Men selv om det hadde vært riktig, kan vi ikke løse et problem med å skape et nytt, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund. Han er tilfreds med at det politiske flertallet i Norge tar klar avstand fra atomkraft og trekker på skuldrene av Bergen Energis søknad om å få bygge atomkraftverk. Naturvernlederen oppfordrer alle til å bidra til å sette en stopper for atomkraften og bli med på en stor europeisk underskriftsaksjon.

20 år siden Tsjernobyl - atomkraft på fremmarsj?

20 år siden Tsjernobyl - atomkraft på fremmarsj?

26.04.2006:

"20 år etter at eksplosjonen på atomkraftverket i Tsjernobyl spredte radioaktive skyer til store deler av Europa, blomstrer atomkraften opp igjen. Truslene om alvorlige menneskeskapte klimaendringer brukes nå aktivt av atomindustrien som har slitt i motvind i 20 år. Selv om det neppe blir bygget atomkraftverk i Norge noen gang, er det bekymringsfullt at atomindustrien kan se ut til å være på frammarsj i andre land" skriver Lars Haltbrekken og Kjersti Album i en kronikk.

Viser fra 17 til 24 av totalt 24 artikler