Avfall, rengjøring og vedlikehold

Innelufta i en barnehage avhenger av mer enn renholdet. For eksempel av hvilke produkter som brukes innendørs og hvordan, og at vi ikke trekker inn unødig forurensning utenfra.

ImageNorges Astma og Allergiforbund (NAAF) har gjennomført flere inneklimaprosjekt i ulike barnehager rundt om i Norge. I slike prosjekt deltar leder av barnehagen, ansatte, foresatte, representant fra byggeier, renholder og driftstekniker. Alle har bidratt med felles kunnskap om hva godt inneklima er og praktiske tips og eksempler som viser hvordan det kan påvirkes. Ansatte, foresatte og støttefunksjoner som får kunnskap om inneklima får økt bevissthet om hvordan de bruker barnehagen slik at den ikke blir lagerplass for støv.

Tips for bedre luftkvalitet

Hentet fra deltakere på NAAF-kursene:

 • Ta kun med nødvendige ting til barnehagen.
 • Bruk klær som passer årstiden.
 • Ha spylemulighet for støvler og uteklær utenfor inngangsdørene.
 • Ikke gå med utesko inne slik at bonevoks på gulv slites av.
 • Ta med klær hjem regelmessig for sjekk og vask.
 • Henge stoler opp under bord slik at renholder får rengjort under bord.
 • Påse at skaptopper og gulv ikke brukes til lagerplass som sperrer for rengjøring.
 • Variere oppbevaring av lekekasser, matter, osv slik at det kan rengjøres rundt.
 • Dekk til lekekasser inne med lokk slik at lekene ikke støves ned.
 • Etabler gjerne uteverksted og doanneks på uteplassen for barna så det blir mindre «flying inn og ut» og at uteleker og lek med naturmaterialer som kan støve holdes ute.

Unngå overflødig bruk av engangsplast, og sorter avfall riktig

 • Kaste bleiene rett i bleiebøtta uten bleiepose.
 • Lever skittentøyet hjem i flergangsnett, ikke engangsplastposer.
 • Bytt ut våtservietter med papirservietter.
 • Bytt ut q-tips som har plastpinne med papp-pinne.
 • Ta med barnehagens servise på tur. Slutt med engangsservise.
 • Oppfordre voksne til å ta av seg skoene, og fjerne blå plastsokker.
 • Bruk 'do-vett'! Doen er kun for det du vet.

Plast er et fantastisk anvendelig materiale, men egentlig for fint til å sløse med. Plast på avveie er noe skrekkelig griseri. Det meste av plastforbruket i verden er basert på fossilt petroleum. Stor produksjon og kasting av engangsplast gir utslipp av klimagasser og risiko for at plastavfall kommer på avveie i naturen både under produksjon, transport, bruk og i avfallsbehandling. Også i Norge finner vi alt for mye plastforsøpling i havet, på strender og i veikanter og offentlige arealer. Ved å kutte ut unødig engangsplast og erstatte det med mer naturlige materialer eller avfallsminimerende rutiner kan vi spare naturen og havet for plast. En rekke kommuner og bedrifter ønsker nå å få ned sin plastbruk. Bruk tipsene over, eller lag dine egne.

Et av de store plastforbruksområdene i mange barnehager er de tynne engangsposene som brukes til å levere skittentøy hjem og henges i gangen. Merkeordningen Grønt Flagg for miljøvennlige barnehager produserte i 2017 flergangsnett i økologisk for dette formålet. Disse var svært populære og ble revet bort på få dager. Dette illustrerer den høye interessen for enkle hverdagstiltak mot engangsplast som kan gi en stor effekt når mange følger dem. Istedenfor å produsere egne flerbruksnett kan barnehagen også oppfordre alle forelde om å forære barnehagen et par de har liggende til overs hjemme. Miljøeffekten av gjenbruksnett øker selvfølgelig for hver gang de brukes.

God kildesortering i barnehagen vil gjøre både voksne og barn bevisste på plastbruken. Du finner tips og inspirasjon for avfallshåndtering i barnehager blant annet hos Grønt Flagg.

Mange barnehager bruker motvillig altfor mange plastposer til skiftetøy. Over 75 Grønt Flagg barnehager i Trondheim har allerede tatt i bruk gjenbruksnett som er produsert av Grønn Barneby i Trondheim kommune, og anslag fra kommunen at viser at disse tilsammen sparer omtrent 1 million engangsplastposer i året.

Rengjøring

 • Rengjør med vann og mikrofiberkluter.
 • Ikke bruk rengjøringsmidler på sprayflasker.
 • Nitrilhansker er bedre enn vinylhansker

Ved å vaske tekstiler med jevne mellomrom blir man kvitt støv, som inneholder de farlige kjemikaliene som har blitt sluppet fra innendørsartiklene i barnehagen. Tenk på at tekstil omfatter produkter som gardiner, pledd, myke kosedyr, madrasstrekk etc.

Det beste er rengjøring uten kjemikalier. Mikrofiberkluter finnes nå for de fleste rengjøringsformål og anbefales sterkt av Astma- og Allergiforbundet da de fanger støv uten samtidig å legge igjen kjemikalier som i mange tilfeller vil gjøre overflaten og innelufta skitnere og farligere enn den var før vask. Der du trenger bruke såpe eller desinfiserende midler: kjøp miljømerkede og parfymefrie såper, oppvaskmiddel, vaskemiddel og rengjøringsprodukter. Om du ikke klarer finne dette, kjøp ihvertfall parfymefrie og unngå spray-rengjøring. Når vaskemidler sprayes ut i innelufta gir det små dråper som pustes inn og kan skade lungene.

Rengjøring skal gjøres når barna ikke er i lokalene ettersom støvet virvles opp i luften når man rengjør. En kjapp utlufting av lokalet med gjennomtrekk når man rengjør er ikke feil.

Ettersom kommunale renseanlegg har problemer med å rense bort miljøgiftene som kommer via avløpet, er det best å støvsuge først før vasking for å fange opp mikroplast og miljøgiftstøv så man slipper helle det med vaskevannet i avløp. Miljøgiftene og mikroplasten uskadeliggjøres når støvsugerposen legges i restavfall som i Norge nå alltid går til forbrenningsanlegg.