logo
  • Klimabloggen

    Klimahistorier fra inn og utland

Du er her:

Ogoni

Innlegg:

Bodo by, O Bodo by ! Vil dette noen gang slutt?

En varm, stikkende lukt av råolje, et fryktelig syn fylt med død og døende mangrovesumper og elver med glans av råolje.

Skrevet av Babawale Obayanju fra Nigeria. Les alle hans innlegg her. 

En by med over 60.000 fiskere og bønder fordelt på 35 landsbyer, huser Bodo også den over 50 år gamle rørledningen Shell Petroleum Trans Niger Pipeline (TNP) som transporterer over 120.000 fat råolje daglig når den er i aktiv bruk. Denne rørledningen samler olje fra nesten 100 rørledninger i Ogoni-distriktet, et sted hvor ingen kan dyrke jorda og man ikke kan fiske i elvene lenger. Dette er det nåværende bildet av den en gang så vakre og rike Bodo city, fem år etter et større oljeutslipp i 2008.
Utslippet som skjedde i september 2008 ble ikke stoppet før to måneder senere. I desember samme år skjedde det et nytt utslipp i en annen del av rørledningen, og olje brøt på nytt inn i sumper, landbruksområder og elver i Bodo, og fortsatte å lekke uforminsket styrke til 19. februar 2009.

Shell aksepterte ansvar for oljesølet i 2008/2009 etter at 11.000 mennesker fra Bodo stevnet dem for retten i Storbritannia. Der hevdet Shell at det var en tredjepart som hadde sørget for lekkasjene, og de fortsatte å bestride skadeomfanget og mengden olje som var sluppet ut.

Folket i Bodo City møtte Shell til forhandlinger i forrige uke og utfallet på fredag ​​var ikke overraskende.Den såkalte «generøse» kompensasjon tilbudt av Shell var på 30 million pund eller rundt 1100 pund til 11.000 mennesker. Det var et riktig skritt i riktig retning for et folk som har fått levebrødet sitt ødelagt. Dette tilbudet – som tilsvarer anslagsvis 2-3 år netto inntjening fra de berørte – ble forkastet av folket som ikke akseptabelt.

Men med alle de små seirene som er registrert de siste årene, ser det ut at rettferdigheten vil før eller senere bli oppnådd og vil resultere i en grundig opprydding og eller utbedring av hele miljøet i Niger-deltaet. Vi håper også at dette vil stoppe søket etter ny olje og at man nå begynner å søke etter nye og ren alternative energikilder. Vi vil fortsette å insistere på at på at opprydding etter oljesøl skal utføres og kompensasjon utbetales til berørte lokalsamfunn.