logo
  • Klimabloggen

    Klimahistorier fra inn og utland

Du er her:

Ogoni

Innlegg:

Kampen for rettferdighet i Nigerdeltaet

At folk i Nigerdeltaet lider av alvorlige helseproblemer, og tap av levebrødet deres, som følge av oljeindustriens forurensning er gammelt nytt.

Skrevet av Babawale Obayanju fra Nigeria. Les alle hans innlegg her.

«Alle mennesker skal ha rett til et tilfredsstillende miljø som er gunstig for deres utvikling» heter det i den afrikanske pakten om menneskerettigheter. I Nigerdeltaet er folk nektet denne rettigheten.

I sin søken etter bedre liv har det det opp gjennom årene vært mange kamper for rettferdighet i Nigerdeltaet.

I 1990 ledet Ken Saro-Wiwa bevegelsen for overlevelse av Ogoni-folket som kjempet mot oljeutvinning i området, særlig fra oljeselskapet Shell og deres partnere i Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC). De krevde blant annet stans i oljeutvinningen og opprydding av områder som var ødelagt av forurensningen fra oljeindustrien. I 1993 stanset Shell oljeletingen i Ogoniland som følge av motstanden, men unnlot å rydde opp etter seg.

I 1998 protestere ungdommer fra Ilaje mot Chevron. Militæret ble satt inn mot demonstrantene. Flere ble drept og skadet. I 2002-2003 okkuperte og stengte en rekke kvinner flere oljeinstallasjoner. Og i 2005 gikk Jonah Gbemre, med støtte fra Environmental Rights action, til søksmål mot Shell for gassfakling i lokalsamfunnet hans. Søksmålet vant frem og gassfaklingen ble ansett for å være ulovlig. Likevel fortsetter Shell å fakle i området.

Det har vært reist rundt 500 erstatningskrav mot Shell de siste årene. Da Nigerianske myndigheter ikke følger opp slike erstatningskrav har lokalsamfunnene gått internasjonalt for å hevde sin rett. 30 januar 2013 falt dommen mot Shell i en slik sak reist i Nederland. Shell ble dømt for manglede opprydding etter oljeforurensning i Ikot Ada Udo for et utslipp i 2008. Retten dømte selskapet til å betale erstatning til en nigeriansk bonde og dommen fastslo også at Shell burde ha gjort mer for å hindre lekkasjer og utslipp.

Folk har nå fått et glimt av håp om at utsatt rettferdighet ikke er det samme som å bli nektet rettferdighet. Vi gir oss ikke i kampen for rettferdighet før vi vinner frem.