Balansekunst i Kina

Under forhandlingsmøtet i Tianjin ser det ut til at alle er enige om å vedta en «balansert pakke av beslutninger» under det kommende Cancun-toppmøtet. Men hva balansen består i, er det svært ulike meninger om.

Det er stor enighet om at man på toppmøtet COP 16 i Cancun ikke skal fullføre en helhetlig klimaavtale, men gjøre en serie vedtak som kan brukes som byggesteiner i det videre arbeidet med en slik avtale. Men mens utviklingslandene ønsker å sikre en videreføring av Kyotoprotokollen og nye mekanismer for finansiering av klimatiltak, er industrilandene mest opptatt av vedtak om måling og kontroll av landenes klimainnsats. «Balanse» har derfor blitt det nye stikkordet i klimaforhandlingene. Å komme fram til en pakke av vedtak som gjør alle fornøyd er et hovedtema under denne ukas forhandlinger i Tianjin, Kina.

Bakgrunn

Se forhandlingslederens liste over mulige vedtak i Cancun (PDF)

Lederen for arbeidsgruppa AWG-LCA, en av de to gruppene som fører forhandlingene om en ny klimaavtale, presenterte onsdag en liste over hvilke vedtak hun ser for seg kan gjøres på COP 16. Selv om landene langt fra var enige om enkeltelementene i lista hun la fram, ble forslaget generelt godt mottatt og vil trolig danne en ramme for de videre forhandlingene fram mot Cancun.

Et sentralt spørsmål er hvilken status vedtakene i COP 16 skal gi til lista over utslippsløfter som de rike landene har lagt på bordet. Dersom man gjør et vedtak som inneholder alle løftene industrilandene kom med i forbindelse med København-toppmøtet i fjor, kan det gi inntrykk av at alle land aksepterer det lave ambisjonsnivået disse løftene legger opp til. Under forhandlingene i dag, torsdag, uttalte både Norge, EU og Alliansen av små øystater (AOSIS) at et eventuelt vedtak som beskriver de rike landenes utslippsløfter, også må gjøre det klart at disse løftene langt fra er gode nok til å stoppe den globale temperaturstigningen under to grader.

Forhandlingene om innholdet i de enkelte vedtakene på de enkelte områdene går i mange tilfeller svært sakte framover, blant annet på grunn av harde fronter mellom USA og store utviklingsland som Kina. Men om Tianjin-møtet ender med en viss enighet om hvilke elementer som må være med i en «balansert pakke» av vedtak i Cancun, har forhandlingene om en ny klimaavtale likevel kommet et skritt framover.