Illustrasjon av en sofa og lekeapparater i sterke farger

Barnehage

Mange tror at løsningen på innemiljøproblemer er mer ventilasjon eller helt ny barnehage. Men heldigvis kan mye gjøres med enkle tiltak og uten store kostnader.

I rammeplan for barnehagen står det barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen.

Her viser vi små tiltak man kan gjøre for å unngå unødig plast og farlige giftstoffer i barnehagen. Det kan handle om riktig bruk av leker og renholdsmidler, eller om å kvitte seg med de verste synderne. En del av tiltakene kan med hell også gjøres i hjemmet. 

Takk for at du ønsker å bidra til bedre innemiljø og helse for barna våre!

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.09.2020