logo
  • Klimabloggen

    Klimahistorier fra inn og utland

Du er her:

Geotermisk kilde

Geotermisk kilde i Buranga, Uganda.

Innlegg:

Geotermisk energi kan redusere Ugandas energifattigdom

I over et halvt århundre har Uganda i stor grad vært avhengig av stor vannkraft.

Samtidig har Uganda et rikt mangfold av andre fornybare energialternativer. Blant annet i form av trevirke, biogass, småkraft, solenergi, vindkraft og geotermiske ressurser spredt over ulike deler av landet. Dessverre har de fleste av disse fornybare alternativene forblitt uutnyttet.

Det er mange årsaker til dette. For det første har regjeringens politikk i stor grad fokusert på utbygging av et sentralisert kraftnett. På den måten nås først og fremst stor næringsutvikling og storbyene. Dette gjør det dyrt og vanskelig for den rurale delen av landet å koble seg på nettet. For det andre har myndighetene begrenset kompetanse og økonomisk kapasitet til å satse på utvikling av de desentrale fornybare energialternativene. For det tredje har regjeringen og deres partnere vært mer interessert i utbygging av store vannkraftverk i stedet for mindre prosjekter som kan spre energien til flere deler av landet.

Uganda har stort potensial for geotermisk energi. Mulighetene er særlig store langs Rift Valley-området i de vestlige delene av landet. Totalt er potensialet på hele 450 MW, kanskje høyere. Dessverre har Uganda ennå ikke forpliktet seg til utnytte denne ressursen.

Ser vi til nabolandet Kenya har de vist seg å være langt mer opptatt av å utnytte geotermisk energi. Foreløpig produserer Kenya 166 MW fra tre geotermiske kraftverk. De forventer også å oppskalere sin produksjon ytterligere for å kompensere for vannkraftens dalende produksjon som følge av at klimaendringene gir mindre nedbør i områdene våre.

Fordeler med geotermisk energi er mange. Den er ren og fornybar. Det er en pålitelig strømkilde. Det er ingen drivstoffkostnader. Og et geotermisk kraftverk kan konstrueres på et relativt lite landområde og siden oppskaleres når behovet for mer produksjon oppstår.

Selv om Uganda ennå ikke har utviklet sine geotermiske ressurser erkjenner regjeringen nå viktigheten av å lykkes med utnyttelse av denne energikilden. Utfordringen er fortsatt etableringskostnadene og vannkraftens sterke stilling hos myndighetene. Den gode nyheten er at regjeringen nå har knyttet til seg rådgivere for å utvikle og finansiere småskala fornybarprosjekter. Vi ser allerede resultater i form av småskala vannkraft, men håper nå også på fortgang når det gjelder geotermisk energi.

ImageImageBetty Obbo er informasjonsansvarlig i The National Association of Professional Environmentalists (NAPE) i Uganda. Hun er initiativtaker til NAPEs rurale solenergiprosjekt for lokalsamfunn som ikke er tilknyttet elektrisitetsnettet i Uganda. Les alle hennes innlegg her.

Image