logo
  • Klimabloggen

    Klimahistorier fra inn og utland

Du er her:

Innlegg:

Jo flere råvarer vi finner, jo fattigere blir vi

Afrika er den raskest voksende regionen i verden ifølge Verdensbanken. Denne veksten kommer blant annet på som følge av utvinning av verdifulle mineraler.

Skrevet av Betty Obbo fra Uganda. Les alle hennes innlegg her.

Verdensbankens rapport (2013), forteller at Sierra Leone, Niger og Angola er blant høyvekstlandene som får sin høye vekst fra mineraleksport. Men denne veksten er dessverre løgnaktig. Den tar ikke med i beregninga de høye kostnadene utvinninga har for miljøet, helsa og for moder jords evne til å opprettholde liv etter at råvarene er henta ut.

Det er sant at Afrika Sør for Sahara er en nøkkelaktør i en global gruveboom som opprettholdes av energi- og vareforbruket til elitene og middelklassen i det globale nord, og de voksende økonomiene i det globale sør. Det er også sant at Afrika sør for Sahara har den største befolkningen av fattige mennesker nettopp i de områdene der verdifulle mineraler blir gravd ut. Dette undergraver logikken som ligger til grunn når Verdensbankens egne økonomer skal måle den raske veksten i Afrika.

Betydelige reserver av olje og naturgass finnes i Nigeria, Angola, Gabon, Sudan, den Demokratiske Republikken Kongo og Ekvatorialguinea. Storfunn av olje har blitt gjort i Ghanas Jubilee Field og Ugandas Lake Albert Rift-basseng, og store funn av gass har dukket opp i Mosambik og Tanzania. Regionen er rik på mange mineralressurser – kopper, platina, gull, diamanter og kobolt for å nevne noen – og de rikeste kjente reservene finnes i Sørafrika og Kongos elvebasseng. Nye funn blir identifisert så å si daglig. Men disse enorme råvarefunnene burde ikke oppmuntre Afrika. I realiteten risikerer samfunnene i de ressursrike områdene å rammes av «råvarenes forbannelse».

Uganda har sluttet seg til en lang rekke land i regionen som nyter enorm ressursrikdom, men som har sett økt fattigdom og voksende ulikhet i kjølvannet av utvinninga. Oljeutvinning ødelegger naturmangfoldet i Albertine Graben, et område kjent for sin verdensarv av flora og fauna. Kløfta er kjent for å inneholde 38 prosent av Afrikas pattedyr, 51 prosent av fugleartene, 19 prosent av amfibiene, 14 prosent av plantene og reptilene, og 79 truede virveldyr, i følge ICUNs rødliste. Alterbine-kløften inneholder også omtrent 60 prosent av Ugandas elver og vann, 70 prosent av naturreservatene, med 7 av ti av Ugandas nasjonalparker, åtte av 15 skoger, 12 vernede områder, 13 naturreservater og fem beskyttede villmarksområder.

Det er viktig å merke seg at ressursutvinning fører til at flere lokalsamfunn blir fordrevet fra deres leveområder for å gi plass til utvinningsinfrastruktur. Dette begrense lokalbefolkningas bevegelsesfrihet, og deres tilgang til viktige naturressurser i nærheten av områder der det foregår oljeutvinning. Viktigs av alt bidrar det også  til tap av land til jordbruksproduksjon som er livsgrunnlaget for  samfunnene ute på landet.

Afrika vil ikke se meningsfull vekst dersom multinasjonale og transnasjonale selskaper fortsetter å utnytte svake politiske og juridiske rammeverk og forvaltnignsregimer i Afrika som tillater dem å hente ut enorm profitt og involvere seg i korrupte praksiser sammen med nasjonale eliter, på bekostning av lokalbefolkning og nasjonale utviklingsmål.