logo
  • Klimabloggen

    Klimahistorier fra inn og utland

Du er her:

Kinesiske investeringer i Uganda

Innlegg:

Kinesiske investeringer i Uganda

Som andre afrikanske land har Uganda vært positive til Kinas økte nærvær i landet. Men det er behov for sterkere miljøtiltak.

Skrevet av Betty Obbo fra Uganda. Les alle hennes innlegg her.

Uganda har ikke bare uttrykt forståelse for det økonomiske løftet utløst av kinesiske investeringer, men også for den pragmatiske og raske måten Kina leverer bistandsprosjekter på, ofte uavhengig av bekymringer om korrupsjon og miljøpåvirkninger.

Kinas tradisjonelle svar på bekymringene om de miljømessige konsekvensene fra utenlandske prosjekter, er at landet ikke blandet seg inn i indre anliggender i andre land.

Kina fortsetter å investere mye penger i Uganda, og de har hatt en sentral plass i utviklingen av Ugandas vitale sektorer, inkludert utvikling av infrastruktur, energi, landbruk og gruvedrift.

Et kinesisk firma, Sinohydro, ble gitt i oppdrag å bygge et vannkraftprosjekt. Dammen var forventet å starte før utgangen av 2013 og ta fem år å fullføre. Men dette er ikke lenger mulig etter de mange utfordringene som truer med å forsinke prosjektet. Et rivaliserende kinesisk selskap, China International Water and Electric Corporation (CWE), gikk til retten for å utfordre kontraktstildelingen til Sinohydro.

I juli i fjor forhandlet Guangzhou Dong Energy Group frem en 49 års leieavtale til fosfat-minene i det østlige Uganda. De estimerte totale fosfatreservene i Øst- Uganda er på 230 millioner tonn og dekker et område på 26 kvadratkilometer. Selskapet er allerede i forhandlinger med det berørte samfunnet for kompensasjonspakker. Prosjektet vil starte i midten av 2014 når erstatningen er fullført.

Det kinesiske selskapet har til hensikt å produsere 300 000 tonn fosfatgjødsel og 300 000 tonn stål og også etablere et svovelsyreanlegg med en kapasitet på 200.000 tonn årlig. Selskapet planlegger også å bygge en 5 megawatt kraftverk i området. Guangzhou Dong Energy Group har investeringer i utviklingen av vannkraftverk, kraftnettet, kulldrift og økologisk landbruk blant annet.

Med fosfat-prosjektet vil Uganda produsere kunstgjødsel og fosforsyre for innenlandsk forbruk, selv om den største andelen vil være for eksport. Kina har selv anslagsvis 13 milliarder tonn fosfat, men istedenfor å eksportere, importerer de fosfat fra blant annet Uganda. For ikke lenge siden ble Kina ilagt en 135 % tariff på sin fosfateksport. Dette bør regjeringen i Uganda tenke på dersom de vil inngå partnerskap med Kina i denne satsingen.

Landbruket er bærebjelken i økonomien i Øst-Afrika. Regionen har vært sterkt avhengig av landbruk, men med dagens klimaendringer som truer med å endre regionenes klima, vil gjødsel være avgjørende for å sikre høye avlinger og redusere matmangelen. De årlige kjøpene av gjødsel i Øst-Afrika er stigende og vil fortsatt være det i nærmeste framtid.