logo
  • Klimabloggen

    Klimahistorier fra inn og utland

Du er her:

Politi stopper sivilsamfunnsmøte i Kampala, Uganda

Politi stopper sivilsamfunnsmøte i Kampala, Uganda.

Innlegg:

Usikkerhet i Uganda før presidentvalget

Det er planlagt presidentvalg i Uganda i februar 2016. Dessverre er forholdene for organisasjoner som oss i miljøbevegelsen blitt vanskeligere i forkant av valget.

Dagens president Museveni har sittet som president i 27 år og varslet at han stiller på nytt. En koalisjon av sivilsamfunnsorganisasjoner, inkludert oss i NAPE, har sammen med opposisjonspartier bedt om valgreformer. Ett av kravene er femårige presidentperiode. I dag er det ingen grense for hvor lenge en president kan sitte.

Regjeringen prøver å kneble debatter som denne. Loven "Public Order Management Act" gir politiet store fullmakter til å slå ned på offentlige møter, noe som rammer ytringsfriheten vår. Politiet i Uganda har vist en brutal implementering av loven, med trakassering og arrestasjoner. Dette er noe som også har gått over vårt arbeid, blant annet i områdene hvor oljeindustrien etablerer seg. Miljøbevegelsen rapporterer om trakassering fra politi og militæret og lokalbefolkningen tvinges til å godta tilbud fra oljeindustrien om kjøp av landområdene deres.

Det er uklart hvordan det neste året blir seende ut, men det som er sikkert er at det politiske klimaet blir stadig mer opphetet og at det rommet for motstandere av dagens regime er blitt trangere.

ImageImageBetty Obbo er informasjonsansvarlig i The National Association of Professional Environmentalists (NAPE) i Uganda. Hun er initiativtaker til NAPEs rurale solenergiprosjekt for lokalsamfunn som ikke er tilknyttet elektrisitetsnettet i Uganda. Les alle hennes innlegg her.

Image