logo
  • Klimabloggen

    Klimahistorier fra inn og utland

Du er her:

Innlegg:

Utbygging av Karuma-kraftverket i Uganda

Uganda har en rekke store vannkraftverk. Det siste i rekken er Karuma-kraftverket.

Skrevet av Betty Obbo fra Uganda. Les alle hennes innlegg her.

Det har vært snakk om utbygging av Karuma-kraftverket siden 1995, men korrupsjon og dårlig planlegging har stoppet utbyggingen. Blant annet ble det norske selskapet Veidekke anklaget for å ha bestikket en Ugandisk tjenestemann i 1999.

Regjeringen overtok ansvaret for utbyggingen i 2010. Planen er nå å bygge et 600MW kraftverk, som innebærer en 9 km lang avløpstunnel fra elven som renner gjennom nasjonalparken i Murchison Falls. Sommeren 2013 har det kinesiske firmaet Sinohydro fått i oppdrag å bygge kraftverket, med byggestart i løpet av 2013.

Karuma-kraftverket innebærer at mer enn 400 familier i de fire landsbyene Karuma, Awoo, Nora, og Akurudia i Kiryandongo distriktet må flytte. Mange av disse har nå gått til sak for å stanse utbyggingen da de er misfornøyd med kompensasjonen de har fått tilbud om. Ogik William, bosatt i Awoo landsbyen, forklarer: ”Vi ønsker også elektrisitet, og vi ønsker prosjektet, men vi må være rimelig kompensert. Vi ønsker riktig verdi for vår eiendom. Vi godtar ikke å bli lurt «.

Utbygging av store infrastrukturprosjekter som dette vannkraftverket krever at miljøhensyn, og til lokalbefolkningens rettigheter, ivaretas. Slike prosjekter er også særlig utsatt for korrupsjon. Disse forholdene må løses dersom prosjektet skal ha livets rett.