logo
  • Klimabloggen

    Klimahistorier fra inn og utland

Du er her:

Innlegg:

Vil bygge atomkraft i Uganda

Regjeringen i Uganda ønsker innen 2050 å ha bygd et atomkraftverk.

For et drøyt år siden signerte Uganda en avtale med det internasjonale atombyrået (IAEA) for å kontrollere innføringen av atomkraft i Uganda. Energi- og mineraldepartementet anslår at Uganda har uran lagret i bakken i et område på 52 000 km2.

Etterspørselen etter elektrisitet i Uganda vokser med omlag 15 prosent hvert år. I dag kommer mesteparten av elektrisiteten fra vannkraft. Skal Uganda nå målet om å bli et mellominntektsland ser en på alle muligheter for å øke elektrisitetsproduksjonen. Nå også atomkraft.

ImageImageBetty Obbo er informasjonsansvarlig i The National Association of Professional Environmentalists (NAPE) i Uganda. Hun er initiativtaker til NAPEs rurale solenergiprosjekt for lokalsamfunn som ikke er tilknyttet elektrisitetsnettet i Uganda. Les alle hennes innlegg her.

Image