Du er her:

Bevaring gjennom skjøtsel

Gjengroing på grunn av fremmede arter, tap av leveområder for arter og den store insektsdøden medfører store konsekvenser for oss alle. I dette prosjektet satser vi på å jobbe med naturen for å ivareta sunne økosystemer og sikre biologisk mangfold.

 

Om prosjektet

ImageI Det Internasjonale naturpanelet (IPBES) sin tilstandsrapport om naturen på jorda (2019) ble det slått fast at tap av naturmangfold er en like stor trussel mot verden som klimaendringene. I rapporten anslår IPBES at mellom en halv til en million arter kan bli truet av utryddelse dersom vi fortsetter som før. De største truslene mot artsmangfold er ifølge rapporten endringer i areal- og sjøbruk, menneskelig rovdrift på dyre- og plantearter gjennom for eksempel skogdrift, landbruk, jakt og fiske, klimaendringer, forurensing og spredning av invaderende fremmede arter.

I prosjektet «Bevaring gjennom skjøtsel» forsøker vi å bøte på dette ved å gjøre lokale tiltak i samarbeid med offentlig forvaltning, bønder, skogeiere, lokalbefolkning og frivillige.

Rydding av fremmede arter
Ved å rydde fremmede treslag og andre planter som, ifølge Fremmedartslisten 2018 (Artsdatabanken), har en negativ økologisk effekt på naturen, åpner vi opp landskapet og hindrer gjengroing av viktige naturtyper og leveområder. 

Vi arrangerer dugnader jevnlig i Langeskogen, på Hatten i Øygarden og i 2020 startet vi opp med et større restaureringsprosjekt i kystlynghei på Rapeneset i Alver kommune. Prosjektet gjennomføres som en del av prosjektet «Helhetlig forvaltning av kulturlandskapet» i Nordhordland UNESCO Biosphæreområde. Dugnadsarbeid i kystlyngheier bidrar i tillegg til å støtte bærekraftig og tradisjonelt landbruk og klima- og miljøvennlig kjøtt, ull og honningproduksjon. Les mer om det her.

ImageDyrking

Ved å bruke lokale råvarer eller dyrke mat selv blir man mer bevisst på eget matsvinn og hvilke ressurser som kreves for å produsere mat.

Vi vil jobbe med urbant landbruk og bidra til å fremme lokalprodusert, bærekraftig mat. I 2019 startet vi opp vår egen parsell på Storetveitmarken. Parsellen er et eksempel på en naturvennlig hage og er en hyggelig møteplass for frivilllige og medlemmer.

ImageImage

Tar vare på insektene
Variasjon i naturområder er viktig for å sikre leveområder og matfatet for insekter, smådyr og fugler.

Alle tiltakene vi gjør i prosjektet kan være positive for insekter og smådyr. I tillegg til dugnader og parsell samarbeider vi med Bergen kommune om å opprette blomstereng på Storetveitmarken. Vi kan også gi deg råd og veiledning om hva du kan gjøre for å tilrettelegge for insekter i bedriften, i hagen eller på balkongen.

 

Vil du være med?Image

Er du interessert i bærekraftig landbruk, har grønne fingre eller vil bidra til å hjelpe insektene er «Bevaring gjennom skjøtsel» prosjektet for deg. Ta kontakt for å bli med: jt@naturvernforbundet.no

Støtt arbeidet vårt ved å melde deg inn. Send SMS med NATUR til 2377 eller meld deg inn her.

Prosjektansvarlig

Jeanette Tennebekk
jt@naturvernforbundet.no

 

Støttespillere

Image  Image   Image 

Illustrasjoner: Adele Jaunn. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 11.10.2021

Nyheter fra prosjektet

Fremmed art
Den naturvennlige hagen

Hvordan få en hage fri for hagerømlinger

Det har lenge vært snakk om at enkelte importerte hageplanter kan være et problem for naturen. Men hvorfor er noen arter problematiske, mens andre ikke er det? Og hvilke arter bør du unngå i hagen din? Det får du svar på her.

Viser fra 1 til 4 av totalt 5 artikler