Du er her:

Bilder: Når vern ikke lenger er nok

Image
Plukkhogst (Gjermund Andersen)

Image
Eventyrskog (Gjermund Andersen)

Image
Huldrestry (Gjermund Andersen)

Image
Naturskog (Gjermund Andersen)


. Fotograf: Øivind Grimmer

Oslo Kommuneskoger (Gjermund Andersen)


. Fotograf: Gjermund Andersen

Spålen (Gjermund Andersen)

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.11.2020