Du er her:

Sammenhengende Villmark - bilder

Image
Sammenhengende villmark, landskapsøkologisk nettverk.

 

ImageTåkegranskog

 

Image
Kartlegging

 

Image
Naturskogmiljø

 

Image
Lappkjukegranskog

 

Image
Lappkjuke (EN - sterkt truet)

 

Image
Storporet Flammekjuke (CR - kritisk truet)

 

Image
Huldrestry (EN - sterkt truet)

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.11.2020

Nyheter

NOA klager på hogst i i Vestmarka – men skogsdriften fortsetter

06.05.2020 | Sist oppdatert: 14.05.2020

NOA har klaget inn flere vedtak om hogst i Brekkedalen, Bærum. NOA mener at hogst i de siste fragmentene av eldre skog i denne delen av Vestmarka strider mot naturmangfoldlovens bestemmelser om samlet økosystem-belastning. Tross dette fortsetter skogsdriften i det påklagede området.

Viser fra 33 til 40 av totalt 295 artikler