Bli kvitt bøllefrø og pøbelplanter

Planlegger du hagearbeid i sommer? Da bør du unngå fremmede planter som kan skade norsk natur. Vi har laget en liste med snille planter som alternativ til «pøbelplantene» på den nye fremmedartslista til Artsdatabanken.

Gul pøbelplante, kanadagullris

Slipper du rynkeroser, gravbergknapp eller høstberberis løs i hagen din, kan de spre seg til naturen rundt, trenge bort naturlige planter og gjøre stor skade.

Kan invadere nabolaget
Fremmede planter hører hjemme i annen natur enn den vi har i Norge. De fleste er harmløse og kan plantes uten problemer, men noen av dem sprer seg lett. Slike planter kan invadere naturområder i nærheten og presse ut de naturlige artene. På sikt blir naturen endret, og konsekvensene kan bli store, ikke bare for naturen, men også økonomisk for landbruket. 

Har du pøbelplanter i hagen?
Den 5. juni 2018 utkom den tredje fremmedartslista fra Artsdatabanken. Den viser at i alt 73 fremmede planter med «svært høy risiko» er spredd i norsk natur. Sjeldne og ukjente vekster, tenker kanskje du, men sannheten er at mange av dem er helt vanlige. Så vanlige at de lenge har vært å få kjøpt over hele landet. Trolig har du én eller flere i hagen din. For å stanse spredningen ble det innført forbud mot salg av 28 fremmede planter i 2016.  

Blant dem finner vi rykerose, lupin, gravbergknapp og filtarve. Det er ikke forbudt å ha dem i hagene, men du har ikke lov til å gi dem til andre hageeiere. Det er heller ikke tillatt å kaste hageavfall fra slike planter i naturen, fordi de lett sprer seg og presser ut stedegne arter. Noen kommuner har egne mottak for fremmede arter. Det går også fint å kaste dem i restavfallet.

Vi har satt sammen et knippe planter du kan plante istedenfor pøbelplantene.

Salvie
Salvia officinalis
Sterkt forgreinet urt som kan bli 50-60 cm høy. Urten krever en tørr, næringsrik og kalkholdig jord, og liker et solrikt og lunt voksested.

Erstatter
Hagelupin (Lupinus polyphyllus)
Fremmed art, svært høy risiko, omsetningsforbud

Bitter bergknapp
Sedum acre

Flerårig plante med en tett, puteaktig vekstform, 5-10 cm høy. Trives i ethvert jordsmonn. Kan også plantes i lav krukke.

Erstatter
Gravbergknapp
Fremmed art, svært høy risiko, omsetningsforbud

Andre gode alternativer
Hvit bergknapp (Sedum album)

Dvergmispel
Cotoneaster integerrimus

Dvergmispel er en løvfellende busk som blir ca. 1 meter høy. Viltvoksende i Norge, ganske vanlig nord til Nordland. Egner seg godt som hekkplante.

Erstatter
Blomstermispel (Cotoneaster multiflorus)
Fremmed art, høy risiko, omsetningsforbud fra 2021

Andre gode alternativer
Krypvier (Salix repens)
Museøre (Salix herbacea)

Rosa Ritausma
Hardfør rose som tåler skygge. Blomstene har en lys kirsebærrød farge og dufter godt. Blir ca. 2 meter høy og blomstrer i perioden fra mai til september.

Erstatter
Rynkerose (Rosa rugosa)
Fremmed art, svært høy risiko, omsetningsforbud

Andre gode alternativer
Gulrose (rosa foetida)
Bjørkebladspirea (Spiraea betulifolia)

Rogn
Sorbus aucuparia

Løvtre som hører til asalslekten. Blir vanligvis et tre eller en stor busk på 3-10 meter.

Erstatter
Gullregn (Laburnum anagyroides/alpinum)
Fremmed art, svært høy risiko, omsetningsforbud fra 2021

Andre gode alternativer
Hegg (Prunus padus)

Berberis
Berberis vulgaris

Buskplante som kan bli opptil 4 meter høy. Bladene er klargrønne og blanke. Egnet som prydplante og til hekk.

Erstatter
Høstberberis (Berberis thunbergii)
Fremmed art, svært høy risiko, omsetningsforbud fra 2021

Strandnellik (fjørekoll)
Armeria maritima

Flerårig plante som blir 10-25 cm høy med en rosett av små rosarøde blomster. Viltvoksende i Norge.

Erstatter
Filtarve/sølvarve (Cerastiumtomentosum/biebersteinii)
Fremmed art, svært høy risiko, omsetningsforbud

Andre gode alternativer
Krypvier (Salix repens)

Firkantperikum
Hypericum maculatum

Flerårig urt som blir 40-75 cm høy. Vokser vilt i store deler Sør-Norge nord til Bodø, samt i Lofoten og spredt i Finnmark. Brukes i naturmedisin.

Erstatter
Kanadagullris (Solidago canadensis)
Fremmed art, svært høy risiko, omsetningsforbud

Andre gode alternativer
Gul frøstjerne (Thalictrum flavum)

Rød jonsokblom
Silene dioica

Flerårig plante 25 til 70 cm høy. Planten er lett kjennelig på de sterkt rød-rosa blomstene. Blomstene kan også være hvite.

Erstatter
Kjempespringfrø (Impatiens glandulifera)
Fremmed art, svært høy risiko, omsetningsforbud

Kilder: Wikipedia, Bakker planteskole, Urtekildens planteleksikon

Osp
Populus tremula

Osp er et løvtre som vokser raskt. Det kan bli opptil 25 meter høyt med kjegleformet til eggformet krone. Stammen er slank, barken lys olivengrønn og bladene runde. Bladene blir vakkert gule om høsten.

Erstatter
Balsampoppel og berlinerpoppel
Fremmed art, 

Fagerklokke
Campanula persicifolia

Flerårig plante som blir 40-80 cm høy, og har flere blå klokkeformede blomster i klase. Fagerklokken blomstrer fra juli til september. Den er viltvoksende, men også en mye brukt hageblomst. Fin snittblomst. Trives i mager, veldrenert og varm jord.

Erstatter
Prydstorklokke,
Fremmed art, svært høy risiko

Trollhegg
Frangula alnus

Trollhegg er en busk eller et lite tre som blir 2-6 meter høyt. Barken er først grønn, men blir seinere blygrå eller gråbrun med gråhvite tverrstriper. Bærene skifter farge fra grønne til røde og deretter svarte når de er modne. Både bær og bark er giftig. Populær bieplante.

Erstatter
Grønnpil og skjørpil
Fremmede arter, svært høy risiko

Andre gode alternativer 
Sølvvier og istervier