Du er her:


Foto: Martin Ødegaard

Bli med på å redde de siste elvene!

Naturvernforbundet vil slå ring om de enestående naturverdiene som er knyttet til elvene og innsjøene våre. I dette viktige arbeidet til beste for framtidige generasjoner er det behov for mange bidrag, både små og store.

 • Bli med i Naturvernforbundet! Naturvernforbundet har lokallag over hele landet. Som medlem får du tilbud om seminarer og konferanser, samt mulighet til å jobbe med vassdragsvern i et lokallag.

 • Skriv et leserbrev til din lokalavis om vassdrag som er truet.

 • Ta naturbilder! For å få til vern av urørt vassdragsnatur kan det være nyttig å minne folk om hvor vakker naturen knyttet til elver og innsjøer er. Bilder kan også få oss til å erindre gode opplevelser. Vi trenger flere bilder til vårt vernearbeid, så hvis du har noen gode bilder kan du gjerne sende dem til oss.

 • Støtt arbeidet med vassdragsvern med en pengegave! Innsamlede midler vil gå til en brosjyre utgitt i samarbeid med de andre verneorganisasjonene, brosjyrer for de enkelte vassdragene, lobbyarbeid overfor myndigheter og politikere, arrangering av større møter og konserter, mv.

  Du kan gi bidrag til vår bankkonto 7874.05.56036

 • Stå på stand! Å drive informasjonsarbeid ved å lage en stand på et sentralt sted i din kommune, er en god måte å få spredd vårt budskap. Ta kontakt med det nærmeste lokallaget til Naturvernforbundet der du bor hvis du vil vite hva du kan bidra med.

 • Lag et kulturarrangement! Bruk av kulturinnslag har vist seg å være nyttig for å kombinere faktainformasjon og uttrykksmåter for følelsene som er knyttet til vassdragene. Ta kontakt med det nærmeste lokallaget til Naturvernforbundet hvis du har en ide til et kulturarrangement.

Vi trenger din spisskompetanse

 • Informasjon. Hvis du driver i reklamebransjen eller på annen måte arbeider med kommunikasjon, er vi interessert i å dra nytte av din kompetanse. 

 • Fagbiologisk eller teknisk kunnskap. I arbeidet med å verne de siste elvene er vi opptatt av å være faglig dyktige. Hvis du er naturviter, naturforvalter eller kyndig på teknologi knyttet til vannkraft, vil vi gjerne dra nytte av din kompetanse. 

 • Juridisk bistand. Erfaringer fra blant annet arbeidet for å forhindre utbygging av Alta og Beiarn viser at juridisk kompetanse spiller en viktig rolle.

Hva gjør vi - til nett

Hva gjør vi?

Naturvernforbundet jobber over hele landet for å ta vare på naturen. Våre fylkes- og lokallag kjemper for å ta vare på de lokale naturperlene, der du bor.

Hva mener vi - nett

Hva mener vi?

Det er naturen som gjør at det går an å leve på jorda. Den gir oss ren luft, rent vann, medisiner, mat og unike opplevelser.

Hva kan du gjøre

Hva kan du gjøre?

Naturvernforbundets 20 000 medlemmer gjør en forskjell. Men vi trenger flere. Dette gir oss mer gjennomslag for de gode løsningene