Bli med i gruveutvalg?

Vi søker medlemmer til Naturvernforbundets gruveutvalg.

gruve

Mineralvirksomhet fører med seg store miljøutfordringer i Norge og internasjonalt. I år skal regjeringen presentere sin nye mineralstrategi, og Naturvernforbundet ruster oss til kamp for en mer ansvarlig utnyttelse av mineralressursene med økt naturhensyn.

Nå søker vi nye medlemmer til vårt gruveutvalg.

Arbeid i Naturvernforbundets utvalg organiseres ofte gjennom jevnlige digitale møter, for eksempel månedlig, da det er medlemmer fra hele landet. Det er også stort rom for å planlegge fysiske møter, faglige utflukter, innledninger med faglig påfyll eller andre arrangementer avhengig av utvalgets kapasitet. Arbeidet følges opp av en fagrådgiver i Naturvernforbundets sekretariat.

Naturvernforbundets gruveutvalg har de siste årene særlig prioritert arbeidet mot dumping av gruveavfall. Vi har et pågående søksmål for å stanse sjødeponi i Førdefjorden, og i Finnmark står kampen mot Nussirs kobbergruve som er planlagt med sjødeponi i Repparfjord og store inngrep i hardt pressede reindriftsområder. I tiden framover vil oppfølging av regjeringens mineralstrategi være sentralt, samt prosessene for å åpne Norskehavet for gruvedrift på havbunnen. Det er mange mulige arbeidsoppgaver for utvalget enten man vil fokusere på redusert mineralforbruk, enkelte gruveprosjekter, økt sirkulær utnytting av mineralressurser, økt utnyttelse av overskuddsmasser fra gruver eller strengere miljøkrav til gruvedrift.

Som medlem i gruveutvalget kan man:

  • Gi råd til Naturvernforbundets styrer og lokallag om aktuelle mineralsaker
  • Bidra til faglig grunnlag, politikk og strategi i Naturvernforbundets mineralarbeid
  • Delta på arrangementer i Naturvernforbundet
  • Arrangere seminarer eller treff
  • Arbeide med utredninger og høringsinnspill

Det er landsstyret i Naturvernforbundet som velger medlemmer til gruveutvalget.

Egenskaper som ønskes til utvalget er:

  • Evne til samarbeid og god dialog
  • Erfaring eller kompetanse innen geologi, biologi, forvaltning, gjenvinning, bergverkindustri eller materialkunnskap, eller erfaring med mineralpolitikk. Vi ønsker at utvalgets medlemmer skal utfylle hverandre med ulike bakgrunner.
  • Ønske om å bidra til å styrke Naturvernforbundets arbeid

Kan dette være av interesse for deg eller noen du kjenner?
Ta kontakt for å melde interesse, tipse om kandidater eller stille spørsmål til Randi Storhaug rs@naturvernforbundet.no.