Du er her:

Utkast til leserbrev del 2

Krev din rett til et levelig miljø

Bli med på lysmarkering 3. november

Fyll ut navn og tittel (eks navn, leder i Naturvernforbundet i xxx)

I xxx blir det lysmarkering (fyll ut tid og sted) sammen med (fyll ut de som står bak arrangementet). Ta med en hodelykt eller bruk lyset fra mobilen din og bli med du også!

Alle har rett til et miljø uten farlige klimaendringer som truer selve livsgrunnlaget vårt. Men midt i klimakrisa vil regjeringen lete etter mer olje, lengre nord enn før, i de aller mest sårbare områdene i Arktis. Oljeboring i Arktis vil forverre klimaendringene og utgjøre en trussel for den sårbare naturen i disse områdene. Derfor er oljeboring i Arktis et brudd mot vår rett til et levelig miljø, som er slått fast i Grunnlovens miljøparagraf 112.

4. november starter ankesaken i klimasøksmålet i Høyesterett, hvor Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Greenpeace og Besteforeldrenes klimaaksjon saksøker staten for oljeboring i Arktis. Dagen før, tirsdag 3. november blir det lysmarkeringer over hele landet.  På lysmarkeringen tenner vi lys av tre grunner:   

1. For RETTEN til et levelig miljø

Tirsdag 3. november klokken 18.14 tenner vi lysene over hele landet. Tidspunktet symboliserer grunnlovens miljøparagraf 112 som gir oss retten til et levelig miljø.

2. For OPPLYSNING og at vitenskapen skal ligge til grunn for beslutninger

Det finnes ikke noe som er bedre og grundigere vitenskapelig dokumentert enn menneskeskapte klimaendringer og hvor alvorlig konsekvensene vil bli dersom vi ikke greier å kutte utslippene våre raskt. Dessverre virker det ikke som at politikerne legger den vitenskapelige kunnskapen til grunn for sine beslutninger. Vi vet at mesteparten av verdens gjenværende ressurser av kull, olje og gass må forbli under bakken. Likevel setter regjeringen rekord i antall nye områder til oljeindustrien. 

3. For HÅP om endring i en mørk tid

Den siste klimarapporten til FN viser at vi har svært liten tid på oss, dersom vi skal klare å unngå klimakrise. Det neste tiåret må vi halvere utslippene og innen 2050 må vi være på netto null. Det er lett å miste håpet, spesielt når Norges utslipp går opp heller enn ned og politikerne overhodet ikke gjør jobben sin.  Nå står vi sammen og krever at våre politiske ledere må gi oss det håpet vi trenger og viser oss at de er villige til å gjøre det som trengs for å skape et bærekraftig, trygt og rettferdig samfunn for oss alle!

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.10.2020