Du er her:

Av Tor Bjarne Christensen Journalist og kommunikasjonsrådgiver i Naturvernforbundet

Medietrening for dummies

Tips og råd for deg som vil bli god til å få saker publisert i mediene

Skal man greie å få redaksjonene interessert i miljøsakene, må man forstå hvordan de tenker og hva de legger vekt på når de velger hvilke saker de skal dekke. Her har jeg samlet noen tips og råd til hvordan man kan lykkes i å selge saker inn til mediene.

Nyhetskriterier

Alle redaksjoner bruker nyhetskriterier når de velger sine saker. Dette er de viktigste:

1. Nyhet/aktualitet
-  Finnes det noe nytt i saken? Ny hendelse, ny informasjon, ny måte å se en kjent sak på?

2. Nært
- Medier er opptatt av det som oppleves som nært for folk i dekningsområdet. Det betyr at man må finne en vinkel som gjør at saken blir aktuell for mediet.

3. Vesentlig
- Jo viktigere, mer vesentlig og alvorlig en sak er, jo større interesse har den for folk i dekningsområdet og desto mer aktuell er saken for mediet.

4. Omfattende
- Gjelder mange mennesker, rammer mange arter, får store konsekvenser for natur og samfunn, koster mange penger.

5. Oppsiktsvekkende
- Medier er glad i det som er oppsiktsvekkende, overraskende, sjokkerende og uventet.

6. Konflikt
- Hvis man kan synliggjøre konflikten i sakene, vise motsetningene mellom ulike interesser, er det i seg selv nok til at en sak er interessant for mediene. Hvis man i tillegg kan krysse av på flere av de andre nyhetskriteriene, har man en sikker vinnersak.

Hva får en journalist til å tenne?

1. Eksklusivt
Alene om saken. Dette har aldri vært skrevet om før.
- Ny utvikling i kjent sak.

2. Flest mulig av nyhetskriteriene
- Ny, nær, svær, alvorlig og sjokkerende konflikt

3. Lett å forstå/formidle
- Lett å fortelle til leseren,
- Klikkbare saker på nett
-  Lett å dele på sosiale medier
- Gode bilder/illustrasjoner

4. Fakta. Tall og sammenlignbare størrelser
- Tall er makt!
- Kan du tallfeste noe på en måte som ikke er kjent, så har du en nyhet! Det er stor forskjell på følgende to utspill: «Rødlistearter truet av utbygging» og «13 rødlistearter truet av utbygging».

Vinkling

Hvilken side sees saken fra?
- Naturvernforbundet har en annen vinkling i rovdyrsaken enn bondelaget.
-  Skal den sees fra en truet arts vinkel, fra lokalbefolkningens vinkel, eller fra næringsinteressers vinkel?
- Rovdyrsaken / truede arter / skogvern / petroleum / vannkraft
- Få journalisten til å velge Naturvernforbundets innfallsvinkel.

Spissing av sak

- Fortell hvorfor saken passer akkurat nå.
- Enkle og slående formuleringer blir sett i strømmen av informasjon.
- Velg ett hovedpoeng.
- Jobb med å underbygge poenget med enkle formuleringer.
- Ikke skriv langt!
- Det er ikke farlig å være tabloid, så lenge det er faglig begrunnet.

Skal vi sende pressemelding?

- Mange pressemeldinger havner i papirkurven.
- Skaper avstand mellom kilden og journalisten.
- Ikke eksklusivt. Gir inntrykk av å bli sendt til alle.
- MEN: Pressemelding passer bra ved hendelser og når man skal kommentere utviklingen i en sak. For eksempel valgresultat, statsbudsjett, oljeulykke, ny rapport, osv.
- Må sendes ut raskt etter hendelsen.

Overbevis en journalist på 1-2-3

1. Ring til journalisten!
2. Legg frem saken kort: Er du overbevist, er sjansen god for å overbevise journalisten.
3. Send kort poengtert orientering på e-post. Legg ved relevant fakta og dokumentasjon.

Nyttige tips og råd

- Velg ett hovedpoeng! Ikke slå i hjel saken ved å presse for mye inn i den. Er det mange gode poenger, kan man heller følge opp saken.
- Ta hensyn til medium. Når man skal selge inn en sak, må man alltid ta hensyn til mediets dekningsområde. Man kan ikke presentere saken på den samme måten for en lokalavis, regionavis og riksavis.
- Tenk på hvem mediet vil nå, prøv å få med så mange nyhetskriterier som mulig og legg saken fram for det mediet hvor den passer best.
- Skaff gode bilder/illustrasjoner som mediet kan bruke
- Tenk langsiktig, bygg opp kontakter i forskjellige medier og gi dem gode saker
- Kvalitet fremfor kvantitet.
-  Gi riktig sak til riktig medium til riktig tidspunkt.
- Lag mediestrategi for saken/sakene dere jobber med.
- Har du mange utspill, kan det være lurt å spre dem på flere medier.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 09.10.2019