Du er her:

Bli en naturvokter

Vil du hjelpe oss å vokte naturen i Oslo og Akershus?  Som vokter støtter du NOA med en engangssum på 500,-  eller mer, som bidrar til at vi kan fortsette den viktige satsningen på våre arbeidsområder!

Bli en skogvokter!
Vil du hjelpe oss å vokte skogens store verdier?
Som Markavokter bidrar du blant annet til å verne gammel, verdifull skog og ivareta markas biologiske mangfold.

Når du blir skogvokter får du: 
En plakat med motiv fra Østmarka nasjonalpark 
Et sesongbasert nyhetsbrev fire ganger i året
Muligheten til å bli med i et spennende nettverk
Invitasjon til et eksklusivt, årlig møte med temalaget til saken du støtter
Fradrag på skatten!

Bli skogvokter nå!

 


Snart kan du bli byvokter!
Vil du hjelpe oss å vokte byens grøntområder og dyreliv? 

Som byvokter bidrar du blant annet til å bevare og rehabilitere Oslos grøntområder og sikre det biologiske mangfoldet i byen. 
 

Når du blir byvokter får du: 
En plakat med motiv fra Stensparken 
Et sesongbasert nyhetsbrev fire ganger i året
Muligheten til å bli med i et spennende nettverk
Invitasjon til et eksklusivt, årlig møte med temalaget til saken du støtter
Fradrag på skatten!

Bli byvokter nå!


Snart kan du bli fjordvokter!
Vil du hjelpe oss å vokte strandsonens biologiske mangfold?
Som fjordvokter bidrar du blant annet til å ivareta det enkle friluftslivet for allmennheten, og alle de biologiske verdiene i strandsonen. 

Når du blir fjordvokter får du: 
En plakat med motiv fra Oslofjorden 
Et sesongbasert nyhetsbrev fire ganger i året
Muligheten til å bli med i et spennende nettverk
Invitasjon til et eksklusivt, årlig møte med temalaget til saken du støtter
Fradrag på skatten!

Bli fjordvokter nå!

Artikkelen ble sist oppdatert: 21.11.2020

Nyheter

Screenshot 2020-05-25 at 09

Fjordbyparken er fortsatt aktuell for Filipstad

15.11.2020 | Sist oppdatert: 15.11.2020

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Naturvernforbundet i Oslo Vest har i over ti år arbeidet for å fremme et grønt alternativ for utvikling av Filipstad og Frognerstranda. Vi har samarbeidet med Oslo Byes Vel, Oslo Velforening, Ruseløkka/ Skillebekk beboerforening og Skarpsno, Gimle og Frogner Vel. Niels Torp Arkitekter AS og arkitekt Arne Sødal har tegnet ut det grønne alternativet, kalt Fjordbyparken.

Screenshot 2020-10-28 at 21

Når vern ikke lenger er nok

Det er ikke lenger nok å verne Markanaturen. Med FN's tiår for naturrestaurering rett rundt hjørnet har tiden kommet for å begynne arbeidet med å restaurere skog, slik at den kan opprettholde mangfoldet av planter og dyr på lang sikt, for kommende generasjoner.

Viser fra 1 til 8 av totalt 277 artikler