Brasils president viser globalt lederskap

En synlig forbannet president Lula fra Brasil snakket uten manus og var krass i sin kritikk av FNs generalsekretær for ikke å ha lykkes med forhandlingene om en ny klimaavtale.

Lula framhevet at Brasil allerede har strukket seg langt med sitt løfte om å redusere utslipp med inntil 36 prosent innen 2020 sammenlignet med forventet utslippsutvikling. Dette er mer enn det vitenskapen krever fra utviklingslandene, og Lula kom med klare antydninger om at de rike landene ikke har gjort det samme.  

Han høstet applaus da han framhevet utviklingslandenes soleklare rett til en videre utvikling som kan sikre tre måltider dagen for egen befolkning, og at arbeidet mot klimaendringene ikke kan gå imot denne retten.

Det vil koste Brasil mye å legge om sin energiproduksjon, som allerede er en av de mest klimavennlige i verden, og redusere avskogingen av Amazonas med 80% innen 2020. Samtidig sa Lula at Brasil vil betale for dette selv, og er villig til strekke seg enda lengre enn de allerede har gjort, og bidra med finansiering internasjonalt for å motvirke klimaendringene.  Det er første gang at en leder av et stort utviklingsland vil bidra med finansiering internasjonalt for å løse klimaendringene som de rike landene har forårsaket. Dette setter de rike landenes svake løfter om finansiering av klimatilpasning og kutt i klimagassutslipp i fattige land i et enda dårligere lys, samtidig som det viser  desperasjonen for å motvirke klimaendringene.

På det svært følsomme temaet om hvordan man skal kunne måle at landene oppfyller sine forpliktelser, sa  presidenten at utviklingslandene må ha teknisk kapasitet til å gjøre dette selv slik at dette ikke går på akkord med landenes suverenitet.