Du er her:

Nyheter

Småvannsområdet Kjekstadmarka
Naturvernforbundet i Hurum og Røyken

Innspill til kommuneplanens arealdel 2020 - Asker kommune

Asker kommune slår fast at global oppvarming og tap av biologisk mangfold er to av vår tids største samfunnsproblemer, og at Asker, som er Norges 8. største kommune, har et særlig ansvar for å bidra til å løse disse problemene.

Fra Vakås/Bjørndalen i Asker

Høringskommentarer - Kommuneplanens samfunnsdel

Vi ser at man nok en gang har sagt "de riktige tingene" og har gode hensikter, men det er få forpliktelser i planens mål og strategier. Det er vanskelig å se hvordan kommunen har tenkt å oppnå de mange, til dels gode målene.