Nyheter

P9080952

Ber NVE oppretthalda avslag på Remmafjellet

Naturvernforbundet ber NVE om å oppretthalda avslaget på utsetting av frist for igangsetting av Remmafjellet vindkraftanlegg og endre konsesjonsvilkåra slik at konsesjonen fell bort om fristen ikkje blir overholdt.

Sept 2019-Under bygging-Norsk Kylling

Energisentral, klimagass og utslepp til Orkdalsfjorden

Norsk Kylling har søkt om å etablere ein energisentral på 25 MW, basert på fossil gass (LPG/ propan) som reserve/ tillegg ved streng kulde eller når Thamshavn verk ikke kan levere varme (revisjonsstans etc). Sentralen blir berre i drift av og til, men fordi den er så stor, blir det forventa årlege utsleppet av klimagass ganske stort. 2.300 tonn årleg utslepp av CO2, tilsvarande 15% av utsleppet frå vegtrafikken i Orkdal. Norsk kylling søkjer i tillegg om utslepp av biologisk materiale frå slakteriets reinseanlegg og utslepp av varmt kjølevatn.

Avlys vindkraftplanen for Remmafjellet

Naturvernforbundet i Orklaregionen sendte 26.06.2019 høyringsuttale til Statkrafts søknad om utsetting av konsesjonen for Remmafjellet vindkraftanlegg, ikkje langt frå Geitfjellet som Statkraft har under bygging. Vi går sterkt mot anlegget, krev tilbaketrekking av konsesjonen og ber Statkraft om å trekke seg ut av dette.

Reguleringa av Strømtjønna til skade for Storlom

Naturvernforbundet sendte 20.06.2019 brev til NVE om reguleringa av Strømtjønna i Orkdal, som er til skade for raudlista storlom. Isen går tidleg i mai, og då startar hekkinga ganske raskt, men streng regulering av vatnet startar først 1. juni, alt for seint. I år ble reiret oversvømt.

Viser fra 1 til 4 av totalt 20 artikler