Nyheter

Langskjæret

Supplerande plan for verneområde

Fylkesmannen har bede om innspel på nye verneområde, og Naturvernforbundet i Orklaregionen har sendt inn forslag på ei rekke nye verneområde. Vi bad medlemmane av Naturvernforbundet i Orklaregionen (Meldal, Orkdal, Skaun, Agdenes og Snillfjord) om innspel til supplerande plan. I tillegg er det fleire område som styret har vurdert ei tid. Vi presenterer dei innspela vi har fått.

Friluftsliv på Svarthammaren

Naturombod i nye Orkland kommune?

Naturvernforbundet i Orklaregionen ønskjer at det skal bli oppretta ei stilling som naturombod i den nye kommunen. Det er behov for ein person med rom for å kunne ta sjølvstendige initiativ, som kan fungere som eit naturombod, og som kan vera kommunens bindeledd til frivillige organisasjonar som arbeider med naturmiljø etc. Vi sendte i dag (04.10.2018) brev til Fellesnemnda for nye Orkland kommune om dette.

Ved-Osbrua-01-08-2018

Ikkje grunnlaus politimelding

Kraftselskapet som driv Skjenaldfossen kraftverk, og som regulerer Gangåsvatnet og Våvatnet, hevdar at det var grunnlaust av Naturvernforbundet i Orklaregionen å melde dei til politiet. I dette innlegget, som stod i Sør Trøndelag 18.09.2018, gir Naturvernforbundet tilsvar, og forklarer kvifor det var god grunn til å melde kraftselskapet til politiet for brot på verneforskrifta for Svorkmyran naturreservat, og brot på naturmangfaldlova § 6 (om å ta miljømessige omsyn). Spørsmålet er kva som skal ha forrang, reguleringsvilkåra frå 1922 eller verneforskrifta frå 1984 og naturmangfaldlova frå 2009.

Tjønn H

Brot på verneforskrifta for Svorkmyran naturreservat er meldt til politiet

Naturvernforbundet i Orklaregionen meldte 28.08.2018 Chr. Salvesen og Chr. Thams Communcations Aktieselskab AS til politiet for brot på verneforskrifta for Svorkmyran naturreservat og brot på naturmangfaldlovas § 6, ved at naturreservatet har vore både oversvømt og tørrlagt i strid med verneforskrifta. Hytteeigarar i området, som følgjer med på fuglelivet, har ikkje sett at det har vore vellukka hekking i år.

Viser fra 13 til 16 av totalt 23 artikler