Nyheter

Bever
Høyringsuttale sendt til Orkdal kommune 14.08.2018

Mot beverjakt i Orkdal

Det er foreslått å innføre jakt på bever i Orkdal. Naturvernforbundet har levert ein høyringsuttale der vi går mot beverjakt i Orkdal. Spesielt går vi inn for å halda Songli og Grytdalen utafor beverjakta, både ut i frå at Songli har ein spesiell status i arbeidet med å reetablere bever omkring i Noreg, og fordi Orkdal kommune, Naturvernforbundet, Grytdalens venner og mange andre går inn for at Grytdalen skal vera jaktfri sone. Dette er eit ledd i arbeidet med at Songli/ Grytdalen skal bli eit nasjonalt referanseområde for biologisk mangfald. Vi går i tillegg mot vårjakt på bever, då dette er tida då hobeveren er drektig og føder ungar.

Beverhytte Svorkmyran

Nedtapping av Gangåsvatnet - krav om revisjon av reguleringsvilkåra

Gangåsvatnet er nedtappa så sterkt at Svorkmyran naturreservat og andre våtmarksområde rundt Gangåsvatnet er tørrlagt. Verneforskrifta for Svorkmyran naturreservat har eit uttrykkeleg forbod mot tørrlegging. Vi har skrive brev til Fylkesmannen, som har forvaltningsansvaret for Svorkmyran, for å få avklart kva som er overordna, verneforskrifta eller reguleringsvilkåra frå 1922. Vi har også skrive til NVE og kravd revisjon av reguleringsvilkåra. NVE vil vurdere spørsmålet til hausten.

Plukking langs gamle E39
Stans plastsøppelet - brev 26.03.2018

Felles kommunal plan for å stanse plastsøppel

12.03.2018 | Sist oppdatert: 26.03.2018

Naturvernforbundet i Orklaregionen og Naturvernforbundet på Hitra og Frøya har skrive brev til kommunane i Orkdalsregionen og bede dei om å etablere ein felles plan for å redusere utsleppet av plastsøppel

Viser fra 17 til 20 av totalt 23 artikler