Du er her:

Hvordan registrere laget i Brønnøysundregistrene?

Det er mange gode grunner til å registrere et fylkes- eller lokallag i Brønnøysundregistrene. Dette gir laget et organisasjonsnummer og rett på momskompensasjon. Her er en trinn-for-trinn-oppskrift på hvordan man går fram for å opprette det.

For å få organisasjonsnummer må man registrere laget i Brønnøysundregisteret. Mange lokal- og fylkeslag er allerede registrert, oversikt over hvilke lag som har organisasjonsnummer finner du her.

For å registrere laget i Brønnøysund må du ha følgende informasjon klar:

 • Innloggingsinformasjon din (din personlige bruker, eks. BankID) i Altinn.
 • Fødsels- og personnummer (11 sifre) til alle medlemmene i styret
 • Fødsels- og personnummer (11 sifre) til kontaktperson
 • Stiftelsesdokument for laget (signert protokoll fra stiftelsesmøte)
 • Årsmøteprotokoll fra sist årsmøte som viser valg av styret
 • Vedtekter (hvis dere ikke har egne, bør dere fylle ut standardvedtektene for lokal- og fylkeslag, som dere finner her: https://naturvernforbundet.no/nyttige-dokumenter-for-lokallag/)

Slik gjør du:

 1. Gå inn på Brønnøysundregisteret www.brreg.no
 2. Velg «Registrere»
 3. Velg «Lag og forening» - dette tar deg videre til innloggingssiden i Altinn.
 4. Logg inn.

S. 1: Hva ønsker du å gjøre?

 • Velg «Registrere en ny enhet»

 

S. 2: Organisasjonsform:

 • Velg «Forening/lag/innretning»
 • Frivillighetsregistret: Velg «Ja, enheten skal registreres i Frivillighetsregisteret»
 • Foretaksregisteret: Velg «Nei, enheten skal ikke registreres i Foretaksregisteret»

Image

 

S. 3: Navn og adresse

 • Fyll inn navnet på laget (for eksempel Natuvernforbundet i Skogen).
 • Fyll inn adresse, dette kan være til leder eller kontaktpersonen i laget.

Image

 

S.4: Kontaktopplysninger

 • Fyll inn e-postadresse og mobilnummer til kontaktperson.

Image

 

S. 5: Foreningens aktiviteter

 • Hva vi driver med. Her kan dere for eksempel sette inn formålsparagrafen vår:
  • Naturvernforbundet arbeider for å verne og forvalte naturen på en måte som sikrer vårt felles livsmiljø. Hovedmålet er at natur- og miljøhensyn må legges til grunn for all menneskelig aktivitet.

Image

 

S. 6: Dato for stiftelse, ansatte og målform

 • Dato for stiftelse: Her legger dere inn datoen laget ble stiftet dd.mm.åååå eks. 02.09.1993.
 • Ansatte: De aller fleste lagene har ikke ansatte, og velger «Nei …» ta kontakt om du er usikker
 • Målform: Her velger dere om dere vil ha informasjon på bokmål eller nynorsk.

 

S.7: Daglig leder/kontaktperson/forretningsfører

 • Velg: «Jeg vil oppgi daglig leder, forretningsfører eller kontaktperson»
 • Fyll inn personnummer og etternavn på lagets kontaktperson.

Image

 

S.8: Styret

 • Fyll inn ett og ett styremedlem med personnummer. Hvert styremedlem får en signaturmelding i innboksen sin i Altinn som de må godkjenne for at de skal være registrert som styremedlem.

Image

 

S.9: Regnskapsfører

 • Dersom dere har godkjent regnskapsfører skal dette registreres. For de fleste lag er ikke dette nødvendig.

 

S. 10: Revisor

 • Dersom dere har godkjent revisor skal dette registreres. For de fleste lag er ikke dette nødvendig.

 

S. 11: Signaturrett

 • Hvis dere har et årsmøtevedtak på hvem som kan signere på vegne av laget skal det registreres her.

 

S.12: Prokura

 • Samme som signaturrett

 

S. 13: Registrering i Frivillighetsregisteret

 • Det er en fordel som frivillig organisasjon å være registrert her. Da kan man blant annet være mottaker av grasrotandelen.
 • Grasrotandelen: Kryss «Ja» om dere ønsker dette.
 • Kontonummer: Fyll inn kontonummeret til lokallaget.
 • Regnskapsopplysninger: Velg «Nei»
 • Registrering av vedtekter: Velg «Nei», dere må likevel sende disse inn.
 • Kategorier: Velg hovedkategori «5. Natur og miljøvern» og underkategori «5100 – Natur. Og miljøvern».

 

S.14: Varsel og signering

 • Deg som sender skjemaet: legg inn din e-postadresse.
 • Signering av skjemaet: den som har signaturrett, evt, den valgte lederen/kontaktpersonen.

 

S.15: Sammendrag

 • Se over at opplysningene stemmer.
 • Last opp aktuelle vedlegg: Klikk på fanen som heter «Vedlegg» øverst i venstre hjørne, og last opp stiftelsesprotokoll, årsmøteprotokoll og vedtekter.

 

Trykk «kontroller melding og vedlegg».

Send inn skjema.

 

Hvert styremedlem får en signaturmelding i innboksen sin i Altinn som de må godkjenne for at de skal være registrert som styremedlem.

Registreringen tar vanligvis et par uker, og man blir kontaktet av Brønnøysundregisteret når organisasjonsnummeret er klart. For spørsmål eller hjelp, ta kontakt med Brønnøysundregisteret på telefon 75 00 75 00.

Artikkelen ble sist oppdatert: 06.05.2020