Du er her:

  • Buskerud

Nyheter

Vinter Martin Lindal

Snøskuter og dyreliv – klima og natur

23.12.2021 | Sist oppdatert: 23.12.2021

I Hallingdølen 11.12, under overskrifta: “Her kjem det skuterløype”, er det ein reportasje om planane om ei skuterløype i øvre Numedal. Det er Øvre Numedal Friluftsopplevelser som står bak planane. Meininga er at løypa skal gå fra Veggli via Vergjedalen til Øygardsgrend, med avstikker til Norefjord. Tilsaman blir det mange mil med skuterløype. Motivet for å starte opp med løypa har vore å gi unge menneske eit høve til å koma seg ut i naturen på snøskuter, og å styrke driftsgrunnlaget til dei som har teke over gard og grunn i dei same områda.

Skognæringa - Viktig vedtak om rett til innsyn

16.11.2021 | Sist oppdatert: 16.11.2021

Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) har fått medhald i Klagenemda for Miljøinformasjon. Etter vedtak i Klagenemnda 19.10.2021 er Viken Skog SA pålagt å gi NiB innsyn i korleis klagesaker blir behandla i sertifiseringsystemet PEFC.

Viser fra 17 til 20 av totalt 434 artikler