Du er her:

  • Buskerud

Nyheter

Innlegg:

Øydeleggjing av myr, Vegglifjell

28.07.2021

Myr har mange viktige funksjonar i naturen. Myr er rasteplass for fuglar, levestad for mange planter og dyr. Myr dempar flom, reinsar vatn og lagrar store mengder karbon. Myr kan også vera ein stad for naturoppleving.

Innlegg:

Modum kommune og manglende forvaltning av skogbruksloven

27.07.2021

Naturvernforbundet i Buskerud har gjennom flere år vært kritisk til Modum kommune si håndtering av klager på hogst. I Bygdeposten 19.7 kommer vår kritikk til uttrykk. Kritikken gikk i hovedsak på lang behandlingstid, manglende vurderinger i forhold til lovverket, og avslag på vår forespørsel om et møte om dette.

Natten myr
Innlegg:

Øydeleggjing av myr

12.07.2021

Mens styresmaktene brukar mange mill.i året på å restaurere myr blir myr øydelagt i stor skala rundt omkring i landet. Hyttebygging, vegbygging og skiløyper fører til at det forsvinn mykje meir mye enn det som blir restaurert.

KOngens utsikt

Innspill til planer for vannforvaltning av Steinsfjorden

04.06.2021 | Sist oppdatert: 07.06.2021

NiB har i mai 2021 sendt et innspill til høring for: Regionale planer for vannforvaltningen, Regional plan for Innlandet og Viken vannområde 2022-2027. Innspillet gjelder Steinsfjorden som ligger i kommunene Ringerike og Hole.

Viser fra 25 til 28 av totalt 434 artikler