Du er her:

  • Buskerud

Nyheter

Innlegg:

Bukken vil framleis passa havresekken.

04.02.2020

I Klassekampen 31.1 svarer Viken Skog på Naturvernforbundet i Buskerud sin kritikk av norsk skogforvaltning i avisa 27. januar. Hallgren og Bjella i Viken Skog hevdar at me kjem med sterk kritikk, og mange påstandar som omhandlar selskape

Dyster korallsopp
Innlegg:

Norsk skogbruk - bukken og havresekken

27.01.2020

Det manglar ikkje på gode lover og forskrifter for forvaltning av naturverdiar i skogen vår. Manglande offentleg styring og kontroll gir i praksis skogbruksnæringa stor fridom til å kontrollera seg sjølv. Då taper naturverdiane og mangfaldet i naturen overfor sterke økonomiske interesser. Mange saker frå Buskerud dei siste åra viser at det er behov for langt sterkare styring frå offentlege styresmakter.

Innlegg:

Folkeopplysing eller folkeforvirring?

03.12.2019

Ole Henrik Ellestad vil ikkje lytte til mitt velmeinte råd om å ta diskusjonen om kva for faktorar som påverkar klimaet mest ein anna plass enn Hallingdølen. Eg har ikkje hevda at Ellestad ikkje kan ytre seg om klima fordi han ikkje er klimaforskar, men peika på det faktum at han ikkje har drive med klimaforskning, noko han har til felles med veldig mange som har sterke meiningar om klimaendringane.

Viser fra 65 til 68 av totalt 414 artikler