Du er her:

  • Buskerud

Nyheter

Huldrestry1

Hogst i huldrestrylokalitet

11.09.2017

På Holtefjell i Øvre Eiker er det utført hogst på en kjent lokalitet for den truede arten huldrestry (Sterkt truet i rødlista for 2015). Naturvernforbundet i Buskerud har anmeldt grunneieren for brudd på naturmangfoldloven og skogloven.

Hogst i tiurleik på Holtefjell

11.09.2017

Naturvernforbundet i Buskerud anmelder hogst på Holtefjell. Hogsten er utført på og rundt en tiurleik som lå inne på artskart når hogsten starta.

Viser fra 65 til 68 av totalt 340 artikler