Du er her:

  • Buskerud

Nyheter

NiB innkaller til årsmøte 2020, i Drammen mandag 15. juni kl. 18.30

27.05.2020 | Sist oppdatert: 26.06.2020

NiB måtte avlyse det tidligere annonserte årsmøtet 16. mars 2020, grunnet situasjonen som har oppstått med korona pandemien. I nye regler kan man nå være inntil 50 personer, dersom krava til smittevern blir ivaretatt av arrangør. NiB vil sørge for at disse kravene blir innfridd, også i samarbeid med ansvarlig utleier, Iris Catering. Forventa deltakelse inntil 25 personer.

_2020_04_30_10912__DSC8358

Klage på hogst i Modum kommune

25.05.2020 | Sist oppdatert: 26.05.2020

NiB har sendt en klage til Modum kommune. Klagen gjelder brudd på skogsbruksloven ved en større flatehogst utført av Viken Skog SA.

Screenshot 2020-05-23 at 16
Innlegg:

Hogst av kantsone.

25.05.2020

Det er særs mangelfull kunnskap om hogst av vegetasjon langs vatn og vassdrag, også blant dei som burde vite betre. Denne vegetasjonen har ein viktig økologisk funksjon.

Viser fra 69 til 72 av totalt 434 artikler