Du er her:

  • Buskerud

Nyheter

Kommentarer til vedtak - klage på hogst av rik sumpskog

26.06.2019 | Sist oppdatert: 26.06.2019

Fylkesmannens vedtak opprettholder Øvre Eiker kommune sitt vedtak fattet 17. oktober i fjor. Vedtaket er endelig og kan ikke overprøves, Naturvernfobundet i Buskerud ønsker allikevel å komme med noen kommentarer og spørsmål til avgjørelsen, fordi vi mener dette er en viktig sak.

BioFokus med ny rapport

25.06.2019 | Sist oppdatert: 25.06.2019

"Skogbruket fanger bare opp 1/7 – altså 14 prosent – av skogsarealet uavhengige biologer avgrenser som særs viktig for bevaring av naturmangfoldet."

Klage på vedtak om dronebruk for tilsyn med dyr på beite

13.05.2019 | Sist oppdatert: 13.05.2019

Naturvernforbundet i Buskerud påklager vedtaket gjort av Hallingskarvet nasjonalparkstyre om å gi Britt Helene Villand Lindheim dispensasjon til bruk av drone ved tilsyn av beitedyr for sesongen 2019 i Raggsteindalen

Viser fra 73 til 76 av totalt 402 artikler