Du er her:

  • Buskerud

Nyheter

KOngens utsikt

Ringeriksbanen – eit betre alternativ

24.03.2022 | Sist oppdatert: 30.03.2022

Hallingdølen har 15.mars eit oppslag om status for Ringeriksbanen. Saka er illustrert av eit flott bilde, med grøne plenar som ser ut som ein golfbane. Samfunnsmåla for prosjektet er å få fleire til å reisa kollektivt og å bidra til effektiv, sikker og miljøvennleg transport for reisande mellom Oslo- Hallingdal og Bergen, heiter det i Hallingdølen. Naturvernforbundet meiner at firefelts motorveg parallelt med jernbanen neppe er det beste verkemiddelet for å få fleire til å reise kollektivt.

Kilen - Steinberg Våtmark JTJ

Kratt og villniss er natur! Ekte natur

18.03.2022 | Sist oppdatert: 18.03.2022

Det blir ny Kiwi-butikk på Steinberg, plassert på Kilen, ved avkjøringa til Steinberg fra E134. Til tross for at alle faginstanser og rådmannen frarådde bygging, pressa Ap, Høyre, Frp og Senterpartiet gjennom et vedtak om bygging.

Dokkene skogreservat - Modum

Skognæringa nektar innsyn

22.02.2022 | Sist oppdatert: 22.02.2022

Trass i fleire vedtak i Klagenemda for miljøinformasjon, nektar Viken skog å gi Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) innsyn i konkrete klagesaker på hogstar. NiB har mange klagesaker på hogstar der me ikkje er einige i næringa si vurdering. I vårt område er det ofte Viken skog som har drifta, og det er svenske Intertek som er deira sertifiseringsselskap. Fleire konkrete klager er blitt sendt vidare til Intertek for vurdering. Når NiB spør om informasjon om sakshandsaminga, seier Intertek at informasjonen er Viken sin eigedom. Viken skog hevdar at dei ikkje har denne informasjonen.

Viser fra 9 til 12 av totalt 434 artikler