Du er her:

  • Buskerud

Nyheter

Sigdal,_Norway_-_panoramio_(3)

Via Ferrata i Andersnatten

21.12.2020 | Sist oppdatert: 21.12.2020

Sigdal Aktiv har planer om å etablere en Via Ferrata i fjellveggen i Andersnatten. NiB har sendt en høringsuttalelse om dette til Sigdal kommune.

Innlegg:

Natur uten rettslig beskyttelse

15.12.2020

I en debatt i Stortinget nylig angående stortingsmeldingen om miljøkriminalitet, tok Arne Nævra opp svakhetene i dagens skoglov og skognæringens sertifiseringsordning. Det er betimelig og peiker på forhold vi fra naturvernsiden har rettet søkelyset mot i mange år.

2020-04-09 08

Nytt notat fra NiB – Kartlegging av tiurleiker i deler av Buskerud 2018 – 2020.

10.12.2020 | Sist oppdatert: 10.12.2020

Notatet gjengir noen resultater fra kartlegging av tiurleiker i deler av Buskerud de siste 3-4 årene. Formålet med kartlegging har vært å lete opp tiurleiker, kartfeste disse og informere tømmerkjøpere slik at nødvendige hensyn kan bli tatt. Arbeidet har vært todelt: ➢ Kartlegging i Ringerike ➢ Kartlegging i noen andre utvalgte områder i Buskerud

Viser fra 9 til 12 av totalt 402 artikler