Du er her:

  • Buskerud

Nyheter

Dyster korallsopp
Innlegg:

Norsk skogbruk - bukken og havresekken

27.01.2020

Det manglar ikkje på gode lover og forskrifter for forvaltning av naturverdiar i skogen vår. Manglande offentleg styring og kontroll gir i praksis skogbruksnæringa stor fridom til å kontrollera seg sjølv. Då taper naturverdiane og mangfaldet i naturen overfor sterke økonomiske interesser. Mange saker frå Buskerud dei siste åra viser at det er behov for langt sterkare styring frå offentlege styresmakter.

Innlegg:

Folkeopplysing eller folkeforvirring?

03.12.2019

Ole Henrik Ellestad vil ikkje lytte til mitt velmeinte råd om å ta diskusjonen om kva for faktorar som påverkar klimaet mest ein anna plass enn Hallingdølen. Eg har ikkje hevda at Ellestad ikkje kan ytre seg om klima fordi han ikkje er klimaforskar, men peika på det faktum at han ikkje har drive med klimaforskning, noko han har til felles med veldig mange som har sterke meiningar om klimaendringane.

Viser fra 9 til 12 av totalt 358 artikler