Du er her:

  • Buskerud

Nyheter

Nedbygging av myr

05.05.2021 | Sist oppdatert: 05.05.2021

NiB har mottatt bekymringsmeldinger om nedbygging av myr ved et hyttefelt i Nesfjellet. Det er derfor sendt et brev til Nesbyen kommune med spørsmål om hvilke vurderinger som er gjort i i søknadsprosessen.

Innlegg:

Vern av skog i Austadmarka - Positivt for Drammen.

21.04.2021

DT har 7. april ei heilside om vern av skogen i delar av Austadmarka. Dei tre grunneigarane har meldt området inn til frivillig vern. Statsforvaltaren har kartlagt skogen, og har sendt ei tilråding om vern til Miljødirektoratet. DT har vald å ha ei problematiserande tilnærming til saka.

Innlegg:

Skardnatten - Viken Skog og alternative fakta

19.04.2021

I Hallingdølen 10.april prøver kvalitets- og miljøsjef i Viken Skog, Per Hallgren, å tåkelegge Skardnatten-saka med påstandar som ikkje er rette. Han påstår at hogsten på Skardnatten er gjort etter boka, og insinuerer at tiurleiken på Skardnatten er eit påfunn frå naturvernsida. Han avsluttar med at dette er eit godt døme på at hemmeleghald ikkje gagnar miljøet.

Viser fra 9 til 12 av totalt 414 artikler