Du er her:

  • Buskerud

Nyheter

Arne Nævra,  Dørja 007

Har anmeldt hogst av kantsone ved Dørja i Øvre Eiker.

30.01.2017

Naturvernforbundet i Buskerud og Norsk Ornitologisk Forening, Øvre Eiker lokallag har anmeldt grunneieren som stod for ulovlig hogst langs elven Dørja i Øvre Eiker kommune. Anmelderne mener hogsten er brudd på vannressursloven § 11 første ledd om kantvegetasjon. Anmeldelsen ble oversendt Søndre Buskerud Politidistrikt 27. januar.

Fiskeorn 1

Fiskeørn i Buskerud, ny kartlegging i 2016.

24.01.2017

I årene 2007-2011 gjennomførte Norsk Ornitologisk Forening avdeling Buskerud (NOF) i samarbeid med Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) et 5-års kartleggingsprosjekt av fiskeørn i Buskerud, samt Sande og Svelvik kommuner i Vestfold. Det ble tatt initiativ til å gjennomføre et nytt fiskeørnprosjekt i 2016 fem år etter avslutningen av det forrige prosjektet.

Viser fra 85 til 88 av totalt 338 artikler