Du er her:

Åpent brev til kommunestyret

I anledning befaring for alle interessert på Gullaug mandag 31. august, har styret sendt åpent brev til Kommunestyret.

Under kulepunktet "Vår felles strandsone krymper" viser vi til følgende link: 
https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/xl/var-felles-strandsone-krymper-ved-sjoen-og-oslofjorden-1.15028923.

Argumentsamling for bevaring av hundremetersbeltet

Les det hele brevet her
 

Artikkelen ble sist oppdatert: 25.08.2020